• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 695 messages
1.1.

icon file

kuvaketiedosto

2.1.

Commercial usage is allowed.

Kaupallinen käyttö on sallittu.

3.1.

It will extract all images found in the .ICNS file (if it's a multi-resolution icon) and prompt you which to be included in the conversion.

Muunnin purkaa kaikki .ICNS-tiedostosta löytyneet kuvat (jos se on moniresoluutioinen kuvake) ja kysyy sinulta, mitkä haluat sisällyttää muunnokseen.

4.1.

And we understand that by searching you can't categorize every icon you found.

Ja ymmärrämme että hakemalla et voi luokitella kaikkia löytämiäsi kuvakkeita.

5.1.

Tags

Avainsanat

6.1.

<em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.

Kieli: Käytä englantia, jos mahdollista. Muidenkin kielien käyttäminen on kuitenkin sallittu.

7.1.

Searching

Etsitään

8.1.

Help Us Improve

Auta meitä kehittymään

9.1.

Advertise

Mainosta

10.1.

Yes

Kyllä

1-10 of 695 messages