Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  The email address you entered does not exist.
 • Denne epostadressa finst ikkje.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Suggest new features or report bugs
 • Føreslå nye funksjonar eller meld frå om feil

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Greetings
 • Helsingar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  All popular tags
 • Alle populære merkelappar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Du har meldt deg av.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  License
 • Lisens

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Brukarnamnet må vera mellom 3 og 30 teikn langt.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Sign In
 • Logg inn

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Retype Password
 • Skriv passordet på nytt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >