Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Enter Above Code
 • Skriv inn koden over

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Orsak, "%(username)s" er oppteke. Vel eit anna brukarnamn.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Orsak bryet.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Tag exists
 • Merkelappen fanst

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Please choose a userset.
 • Vel ei brukarsamling.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Send a Message
 • Send ei melding

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Contact
 • Kontakt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Your Name
 • Namnet ditt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >