Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  About
 • Om

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Prev
 • Førre

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Send a Message
 • Send ei melding

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Username
 • Brukarnamn

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  add
 • legg til

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Du har spurt om å få endra epostadressa for FindIcons.com-kontoen din til %(new_email)s.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Orsak, "%(username)s" er oppteke. Vel eit anna brukarnamn.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Freeware (Donation Required)
 • Frivare (pengegåve kravd)

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >