Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Tagging
 • Merking

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Verification Code
 • Stadfestingskode

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.
 • Overgangen er snøgg og sikker. Passordet ditt blir kryptert, og det krevst inga ny epost-stadfesting.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Tag Cloud
 • Merkelappsky

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nye passordet er likt det noverande.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Please specify a name for the userset.
 • Gje eit namn til brukarsamlinga.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Again
 • Om att

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Remember me on this computer
 • Hugs meg på denne maskina

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Public Domain
 • Offentleg tilgjengeleg

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >