Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Your Name
 • Namnet ditt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, har bede om ein ny brukarkonto på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • For å ta i bruk den nye epostadressa, må du klikka lenkja under, eller kopiera og lima henne inn i adressefeltet på nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Suggest new features or report bugs
 • Føreslå nye funksjonar eller meld frå om feil

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  License
 • Lisens

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Du har meldt deg av.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Your activation link is incorrect.
 • Aktiveringslenka di er feil.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Cancel
 • Avbryt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >