Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Uploading
 • Lastar opp

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Reason For Contacting Us
 • Grunn til å kontakta oss

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  License
 • Lisens

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  "%(tag)s" is a too generic word.
 • "%(tag)s" er eit allment ord.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Tag Cloud
 • Merkelappsky

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Invalid request
 • Ugyldig førespurnad

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Downloads
 • Nedlastingar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Frequently Asked Questions
 • Vanlege spørsmål

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >