Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Orsak, "%(username)s" er oppteke. Vel eit anna brukarnamn.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  The email address you entered is invalid.
 • Epostadressa du skreiv inn, er ikkje gyldig.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  All popular tags
 • Alle populære merkelappar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Congratulations!
 • Gratulerer!

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Create a new userset
 • Lag ei ny brukarsamling

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Retrieve Password
 • Få passordet

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Password retrieval for your FindIcons.com account
 • Få tak i passordet for FindIcons.com-kontoen din

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Tagging
 • Merking

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >