Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Update Profile
 • Oppdater profilen

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  add
 • legg til

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Freeware (Donation Required)
 • Frivare (pengegåve kravd)

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Eg har lese og godkjenner bruksvilkåra.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Next
 • Neste

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Search
 • Søk

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  File not found
 • Fann ikkje fila

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >