Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  All
 • Alt

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.
 • Overgangen er snøgg og sikker. Passordet ditt blir kryptert, og det krevst inga ny epost-stadfesting.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Eg har lese og godkjenner bruksvilkåra.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Upload
 • Last opp

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Submit
 • Send inn

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Suggest new features or report bugs
 • Føreslå nye funksjonar eller meld frå om feil

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  FindIcons.com Team
 • FindIcons.com-gjengen

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  OK
 • OK

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >