Type:
Translator:
Order by:
English:
Norsk (Nynorsk):
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  The email address you entered does not exist.
 • Denne epostadressa finst ikkje.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Your password has been changed.
 • Passordet ditt er endra.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Verification Code
 • Stadfestingskode

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Your Details
 • Meir om deg

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Internal Server Error
 • Intern tenarfeil

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Search
 • Søk

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Update Password
 • Oppdater passordet

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ta kontakt med administratoren og sei frå når feilen oppsto, og kva du eventuelt kan ha gjort for å få fram feilen.

  Translated bygingermig on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >