Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >