Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • "%(email)s" është i ndërlidhur me një llogari tjetër tek FindIcons.com. Ju lutemi shfrytëzoni një postë tjetër elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Llagapi duhet të jetë mes 3 dhe 30 karaktereve i gjatë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Freeware
 • Falas

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  remove
 • largo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >