Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  Browse
 • Shfleto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >