Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >