Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Profili juaj është freskuar, ju lutemi shihni udhëzimet në postën tuaj për të aktivizuar postën e re elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >