Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Na vie keq, "%(username)s" është i zënë. Ju lutemi përzgjidhni një emër tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Public Domain
 • Faqe Publike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >