Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >
 • 151.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 152.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 153.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 154.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 155.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 156.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  11 12 13 14 15 16 Next >