Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  New userset
 • Set i Ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Na vie keq, "%(username)s" është i zënë. Ju lutemi përzgjidhni një emër tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Tag exists
 • Fjalëza eksiston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Profili juaj është freskuar, ju lutemi shihni udhëzimet në postën tuaj për të aktivizuar postën e re elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >