Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  You have already migrated your profile from %(source)s
 • Tanimë keni transferuar profilin tuaj nga %(source)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Password is the same as your %(source_site)s account.
 • Fjalëkalimi është i njejtë sikur llogaria %(source_site)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >