Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Tag Cloud
 • Mjegulla e Fjalëzave

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Verification Code
 • Kodi i Verifikimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >