Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >