Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  "%(tag)s" is a too generic word.
 • "%(tag)s" është fjalë e pvrgjithëshme.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  The email address you entered does not exist.
 • Posta elektronike që vendosët nuk ekziston.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  New userset
 • Set i Ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  File not found
 • Skeda nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >