Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Downloading
 • Duke shkarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  License
 • Lisenca

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >