Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  The email address you entered does not exist.
 • Posta elektronike që vendosët nuk ekziston.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Create a new userset
 • Krijo një set të ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >