Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  License
 • Lisenca

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Continue
 • Vazhdo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  New userset
 • Set i Ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Upload
 • Ngarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Username must consist of 3 to 30 characters in length.
 • Llagapi duhet të jetë mes 3 dhe 30 karaktereve i gjatë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Contact
 • Kontakti

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >