Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 11.
  Create a new userset
 • Krijo një set të ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 12.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 13.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 14.
  Downloading
 • Duke shkarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 15.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 16.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 17.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 18.
  Unknown License
 • Lisenca e pa njohur

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 19.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 20.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >