Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  "%(tag)s" is not an English word.
 • "%(tag)s" nuk është fjalë në anglisht.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Activate My Account
 • Aktivizo llogarinë timë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Public Domain
 • Faqe Publike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >