Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.
 • Zhvendosja është e shpejtë dhe e sigurtë. Fjalëkalimi juaj është i fshehur dhe nuk kërkohet asnjë verifikim i postës elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Downloading
 • Duke shkarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Continue
 • Vazhdo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >