Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Activate My Account
 • Aktivizo llogarinë timë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Error
 • Gabim

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >