Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Unknown License
 • Lisenca e pa njohur

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  FindIcons.com Team
 • Ekipi i FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >