Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Enter Above Code
 • Vendos kodin e mësipërm

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  License
 • Lisenca

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  remove
 • largo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >