Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Start Browsing
 • Fillo Shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Enter Above Code
 • Vendos kodin e mësipërm

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >