Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  OK
 • MIRË

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  FindIcons.com Team
 • Ekipi i FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Create a new userset
 • Krijo një set të ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >