Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Error
 • Gabim

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Enjoy our service!
 • Kënaqu me shërbimin tonë!

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  The migration url is not valid.
 • Url e transferimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >