Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Continue
 • Vazhdo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  The email address you entered does not exist.
 • Posta elektronike që vendosët nuk ekziston.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >