Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Profili juaj është freskuar, ju lutemi shihni udhëzimet në postën tuaj për të aktivizuar postën e re elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Tag Cloud
 • Mjegulla e Fjalëzave

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Please use an English keyword.
 • Ju lutemi shfrytëzoni një fjalëz anglisht.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  This username is already in use. Please pick another.
 • Ky llagap është i zënë. Përzgjidhni një tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >