Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >