Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Activate My Account
 • Aktivizo llogarinë timë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >