Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Upload
 • Ngarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" është shumë i shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  Enjoy our service!
 • Kënaqu me shërbimin tonë!

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  About Us
 • Rreth neve

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >