Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >
 • 31.
  Userset "%(userset_name)s" already exists
 • Seti "%(userset_name)s" tanimë ekziston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 32.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • "%(email)s" është i ndërlidhur me një llogari tjetër tek FindIcons.com. Ju lutemi shfrytëzoni një postë tjetër elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 33.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 34.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 35.
  "%(tag)s" is not an English word.
 • "%(tag)s" nuk është fjalë në anglisht.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 36.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 37.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 38.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 39.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 40.
  FindIcons.com Team
 • Ekipi i FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next >