Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Jeni ç'abonuar me sukses.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >