Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Tagging
 • Fjalëzimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Enjoy our service!
 • Kënaqu me shërbimin tonë!

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  This username is already in use. Please pick another.
 • Ky llagap është i zënë. Përzgjidhni një tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >