Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Verification Code
 • Kodi i Verifikimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  The migration url is not valid.
 • Url e transferimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Downloads
 • Shkarkimet

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Public Domain
 • Faqe Publike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >