Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Terms of Service
 • Kushtet e Shërbimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  File not found
 • Skeda nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Login required
 • Kërkohet kyçje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >