Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  The migration url is not valid.
 • Url e transferimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Tag Cloud
 • Mjegulla e Fjalëzave

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  General feedback about FindIcons.com
 • Reagim i përgjithshëm rreth FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >