Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Jeni ç'abonuar me sukses.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Enjoy our service!
 • Kënaqu me shërbimin tonë!

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  FindIcons.com Team
 • Ekipi i FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >