Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Tag exists
 • Fjalëza eksiston

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  The email address you entered does not exist.
 • Posta elektronike që vendosët nuk ekziston.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Tag Lists (alphabetically)
 • Alfabeti i fjalëzave

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >