Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Hi %(first_name)s
 • Përshëndetje %(first_name)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Keni kërkuar ndërrimin e postës suaj elektronike që keni tek llogaria në FindIcons.com me postën %(new_email)s.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Frequently Asked Questions
 • Pyetjet e Shpeshta

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >