Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  "%(tag)s" is a too generic word.
 • "%(tag)s" është fjalë e pvrgjithëshme.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >