Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >
 • 41.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 42.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 43.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 44.
  OK
 • MIRË

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 45.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 46.
  remove
 • largo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 47.
  Upload
 • Ngarko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 48.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 49.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 50.
  Suggest new features or report bugs
 • Sugjero karakteristikat e reja ose raporto çrregullime

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 16 Next >