Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Password retrieval for your FindIcons.com account
 • Rikthimi i fjalëkalimit për llogarinë tuaj tek FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Browse
 • Shfleto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ju lutemi kontaktoni administruesit e serverit dhe informoni ata rreth problemit, dhe rreth asaj që keni vepruar e që ka mund të shkaktojë problemin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Invalid request
 • Kërkesë individuale

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Freeware
 • Falas

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >