Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Tag Lists (alphabetically)
 • Alfabeti i fjalëzave

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Create a new userset
 • Krijo një set të ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Login required
 • Kërkohet kyçje

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >