Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Na vie keq, "%(username)s" është i zënë. Ju lutemi përzgjidhni një emër tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Cancel
 • Ndalo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  About Us
 • Rreth neve

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Error
 • Gabim

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >