Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Please choose a userset.
 • Ju lutemi përzgjidhni një set.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Verification Code
 • Kodi i Verifikimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Jeni ç'abonuar me sukses.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse jeni ju, dhe dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin, kliko mbi linkun më poshtë ose kopjoni atë tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Continue
 • Vazhdo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >