Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  File Type
 • Lloji i skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  You have been sucessfully unsubscribed.
 • Jeni ç'abonuar me sukses.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  New userset
 • Set i Ri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  About Us
 • Rreth neve

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Yes
 • Po

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >