Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Privacy Policy
 • Politika e Privatësisë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Your Name
 • Emri Juaj

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serveri pësoi një gabim të brendshëm dhe nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesën tuaj.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Reason For Contacting Us
 • Arsyeja e Kontaktimit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Delete Account
 • Grise Llogarinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >