Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Edit
 • Redakto

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Enjoy our service!
 • Kënaqu me shërbimin tonë!

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Tag is invalid
 • Fjalëza është e pa vlerë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  File not found
 • Skeda nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  General feedback about FindIcons.com
 • Reagim i përgjithshëm rreth FindIcons.com

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  add
 • vendos

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >