Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  All popular tags
 • Të gjithat fjalëzat më të përdorura

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  "%(tag)s" is a too generic word.
 • "%(tag)s" është fjalë e pvrgjithëshme.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Enter Above Code
 • Vendos kodin e mësipërm

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Searching
 • Duke kërkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >