Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Kam lexuar dhe pajtohem me Kushtet e Shërbimit.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Tagging
 • Fjalëzimi

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Public Domain
 • Faqe Publike

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Tag is invalid
 • Fjalëza është e pa vlerë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >