Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  Maintenance
 • Mirëmbajtja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Uploading
 • Duke ngarkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  Continue
 • Vazhdo

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Për të aktivizuar postën e re elektronike, ju lutemi klikoni mbi linkun e mëposhtëm ose kopjoni atë dhe hidheni tek adresa e shfletuesit tuaj:

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Freeware (Donation Required)
 • Falas (Kërkohet Donacion)

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >