Type:
Translator:
Order by:
English:
Gjuha Shqipe:
< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >
 • 51.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 52.
  Please specify a name for the userset.
 • Ju lutemi përcaktoni një emër për setin.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 53.
  Searching
 • Duke kërkuar

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 54.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 55.
  Activate My Account
 • Aktivizo llogarinë timë

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 56.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 57.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • "%(email)s" është i ndërlidhur me një llogari tjetër tek FindIcons.com. Ju lutemi shfrytëzoni një postë tjetër elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 58.
  move
 • lëviz

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 59.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

 • 60.
  Keyword is too short.
 • Fjalëza është shumë e shkurtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-03-31 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 16 Next >