• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 695 messages
1.1.

Icon Search Engine

Мотор претраге иконица

2.1.

I'm not a icon designer, can I submit icon pack?

Ја нисам дизајнер иконица, да ли могу да пошаљем пакет иконица?

3.1.

Your keyword is not recognized at the moment although FindIcons.com is compatible with searching in 39 languages.

Ваша кључна реч тренутно није препозната иако је ПронађиИконице у могућности да обави претрагу на 39 језика.

4.1.

Help us improve search results

Помозите нам да побољшамо резултате претраге

5.1.

It will extract all images found in the .ICO file (if it's a multi-resolution icon) and prompt you which to be included in the conversion.

Извући ће све слике које пронађе у .ИЦО датотеци (ако је више резолуциона иконица) и упитаће вас која ће бити укључена у претварање.

6.1.

Create a new userset

Направите нови корисников скуп

7.1.

It will scale down the image automatically if needed and create all appropiate sizes of .ICO images in a .zip archive for download.

Самостално ће умањити слику ако је потребно и направиће све одговарајуће величине .ИЦО слика у зип архиви за преузимање.

8.1.

There is currently no icons in this userset.

Тренутно нема иконица у овом корисниковом скупу.

9.1.

Please contact the <a href="mailto:webmaster@findicons.com">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

Молим обратите се администратору сервера и обавестите га у које време је дошло до грешке, и о свему ономе што сте радили а што је можда довело до грешке.

10.1.

more

још

1-10 of 695 messages