Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  tag submissions
 • Ange taggar
 • 2.
  Freeware (Donation Required)
 • Freeware (Donation krävs)

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  icon file
 • ikonfil

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 4.
  Your userset has been removed.
 • Din användaruppsättning har tagits bort.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 5.
  Submit Icon Pack to Us
 • Skicka in ikonpaket till oss

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 6.
  Page URL
 • Webside länk

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 7.
  Congratulations!
 • Grattis!

  Translated bycarlad on 2012-03-26 (Report this user)

 • 8.
  And access those faved icons 24/7 from anywhere.
 • Och få tillgång till alla dessa ikoner dygnet runt från alla platser.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 9.
  Reason:
 • Orsak
 • 10.
  We suggest you start with a generic one-word keyword which ensures you get enough results to filter later.
 • Vi föreslår att du startar med ett generetiskt ett-ords sökord vilket gör att du får tillräckligt med resultat till senare.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >