Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  It will scale down the image automatically if needed and create all appropiate sizes of .ICO images in a .zip archive for download.
 • Bilden kommer automatiskt att skalas ned om nödvändigt samt skapa alla tillhörande storlekar av .ICO-filer i ett ZIP-arkiv för nedladdning.

  Translated bycarlad on 2011-01-31 (Report this user)

 • 2.
  Edit Icon Pack
 • Redigera ikonpaket

  Translated byludvigd on 2011-06-14 (Report this user)

 • 3.
  <p>%(pack_name)s is already in your favorites.</p><p>Do you want to remove it?</p>
 • %(pack_name)s finns redan bland dina favoriter.

  Vill du ta bort det ?

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 4.
  Update Profile
 • Uppdatera profil

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 5.
  Link Page URL
 • Länksida URL

  Translated byludvigd on 2011-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Login required
 • Inloggning krävs

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Last Name
 • Efternamn

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 8.
  Icon Converter
 • Ikonkonventerare

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  Sorry, .%(filetype)s format is not available for this icon.
 • Tyvärr, .%(filetype)s format är inte tillgänglig för den här ikonen
 • 10.
  Add
 • Lägg till

  Translated bylindblom.jan on 2013-03-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >