Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  It will scale down the image automatically if needed and create all appropiate sizes of .ICNS images in a .zip archive for download.
 • Bilden kommer att skalas ned automatiskt om det skulle behövas och skapa alla möjliga storlekar av .icns filer i en .zip arkiv för nedladdning.

  Translated bytelamond on 2011-07-12 (Report this user)

 • 2.
  Again
 • Igen

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 3.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Language: Vänligen använd Engelska om möjligt även om andra språk också är tillåtna.
 • 4.
  Message
 • Meddelande

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 5.
  In order to complete the link exchange, you are required to place a link to FindIcons.com homepage on your website using one of the following code.
 • För att slutföra länkutbytet måste du placera en länk till FindIcons.com på din hemsida och använda en av följande koder.

  Translated bynicke on 2012-04-29 (Report this user)

 • 6.
  Advertise
 • Annonsera
 • 7.
  Commercial usage is allowed.
 • Kommersiellt användande är tillåtet.

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 8.
  Browse Icon Packs
 • Bläddra bland ikonpaket

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 9.
  Apple Icon Image (.ICNS) - Contains 1 Image
 • Apple Ikoner (.ICNS) - Innehåller 1 Bild

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 10.
  icon packs
 • ikonpaket

  Translated byjonastorner on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >