Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Float to Left
 • Flyt till vänster

  Translated bycarlad on 2011-02-08 (Report this user)

 • 2.
  Add to favorites
 • Lägg till i favoriter

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 3.
  Username and password did not match.
 • Användarnamn och lösenord stämde inte överens.

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 4.
  Freeware Non-commercial (Link Required)
 • Freeware Ej för kommersiellt bruk (Länk krävs)

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  Commercial usage is allowed.
 • Kommersiellt användande är tillåtet.

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 6.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Du angav en länk (%(url)s) till vårt länkarkiv den %(date)s.
 • 7.
  icon pack
 • ikonpaket

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 8.
  Yes, every user can submit icon pack to us. If you are not the author, please use <a href="/upload">this form</a>.
 • Ja, alla användare kan skicka in ikoner till oss. Om du inte är skaparen, vänligen använd this form
 • 9.
  No link required.
 • Ingen länk behövs
 • 10.
  Internal Server Error
 • Internt serverfel

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >