Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  What are favorited icon packs?
 • Vilka är favoritikoner?
 • 2.
  Convert this icon
 • Konvertera denna ikon

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 3.
  No, we encourage all users to submit tags to our database so anonymous users can submit tags too. However, all tags submissions are subject to editor review before adding to our database.
 • Nej, vi uppmuntrar alla användare att skicka in taggar till vår databas så anonyma användare kan skicka in taggar också. Däremot granskas alla taggar innan de lagras i databasen.

  Translated bylindblom.jan on 2013-03-04 (Report this user)

 • 4.
  Apply to become a translator.
 • Skicka förfrågan om att bli översättare.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 5.
  FindIcons.com is a place to search, collect and share free icons with a collection of 280,000+ free icons and growing!
 • Findicons.com är ett ställa att söka, samla och dela gratis ikoner med en samling på 280.000 och växande gratis ikoner!

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Tip: It's a single resolution <em>.ICNS</em> file
 • Tips: .ICNS-filen har endast en upplösning

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 7.
  Pack
 • Paket

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Color Filter
 • Färgfilter
 • 9.
  Tag is invalid
 • Ogiltig tagg

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 10.
  Add to Favorites
 • Lägg till i favoriter
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >