Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Other icons from %(pack_name)s
 • Andra ikoner från %(pack_name)s

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 2.
  Retype Password
 • Bekräfta lösenord

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 3.
  We have the largest searchable free icons database in the world (Found somewhere with more icons than us? Let us know!) and both a sophisticated search filtering and result matching system make it possible for you to get an icon you need for every design task.
 • Med världens största ikondatabas (Vem har mer ikoner än oss?) och ett starkt och sofistikerat sökfilter som matchar resultat efter ditt operativsystem, gör det möjligt för oss att tillhandahålla en ikon för varje design uppdrag du utför !

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 4.
  Tags Submission
 • Ange taggar
 • 5.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Den här e-postadressen används redan. Skriv in en annan e-postadress.

  Translated byludvigd on 2011-02-26 (Report this user)

 • 6.
  The following conversions are supported:
 • Följande konverteringar understöds:

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 7.
  Hi %(first_name)s
 • Hej %(first_name)s

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 8.
  Tip: It's a single resolution <em>.ICNS</em> file
 • Tips: .ICNS-filen har endast en upplösning

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 9.
  We initially match certain tags to icons by an algorithm designed by our developers.
 • Vi matchar taggar med ikoner med hjälp av algoritmer skapade av våra utvecklare.
 • 10.
  Refine Your Search
 • Förfina sökning

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >