Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  My Activities
 • Mina aktiviteter

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 2.
  Failed to process userset
 • Misslyckas med att fortsätta med grupp
 • 3.
  New Email
 • Ny e-post

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 4.
  Click to view it in action.
 • Klicka för att se i aktion
 • 5.
  Sorry for the inconvenience, your search for %(keyword)s does not match any icons.
 • Vi beklagar för besväret, din sökning för %(keyword)s matchar inga ikoner.
 • 6.
  favorite icon packs
 • favorit ikonpaket

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  If you find a bug while using our website, report it to us immediately using the Contact link on the bottom of the page.
 • Om du hittar en bugg när du använder hemsidan, anmäl till oss genast via kontaktformuläret längst ner på sidan
 • 8.
  4 bit (16 colors)
 • 4 bit (16 färger)

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 9.
  Account terminated
 • Konto avslutat

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  SEARCH
 • SÖK
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >