Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Once you added our link on your website, please provide us with your link page url. Our program will verify it and activate your listing immediately.
 • När du lagt upp våran länk på din hemsida, var god förske oss med eran hemsidas url. Våra program kommer att bekräfta detta och aktivera eran förteckning omedelbart.

  Translated bytelamond on 2011-07-12 (Report this user)

 • 2.
  Activate FindIcons.com account
 • Aktivera FindIcons.com konto
 • 3.
  24 bit (16M colors)
 • 24 bit (16M färger)

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 4.
  FindIcons.com - There's no better way to find icons (%(icon_count)s free icons in %(pack_count)s icon packs)
 • FindIcons.com - Det finns inget bättre sätt att hitta ikoner (%(icon_count)s gratis ikoner i %(pack_count)s ikonpaket)

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  No icon pack found for keyword "%(keyword)s".
 • Inget ikonpaket hittades med nyckelordet "%(keyword)s".

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Download ICNS
 • Ladda ned ICNS

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 7.
  8 bit (256 colors)
 • 8 bit (256 färger)

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 8.
  "%(tag)s" is a too generic word.
 • "%(tag)s" är ett för vanligt ord.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 9.
  Page %(number)d
 • Sida %(number)d

  Translated bylindblom.jan on 2013-03-05 (Report this user)

 • 10.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Någon, troligtvis du, registrerade ett nytt konto på %(domain)s med denna mailadress.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >