Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Inga länkpartners tillgängliga. Klicka här för att bli vår länkpartner
 • 2.
  For example, if you look for an icon to be used in a forward button, you may try the following keywords: "forward", "right", "next", "forward arrow", "right arrow", "next arrow", etc.
 • Till exempel, om du letar efter en ikon som ska användas som ''forwardknapp'', kan du använda nyckelorden: ''forward'', ''right'', ''next'', ''forward arrow'', ''right arrow'', ''next arrow'', etc.
 • 3.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt.

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 4.
  FindIcons.com has the most complete search result filters in this industry which includes:
 • FindIcons.com har de mest kompletta sökresultatsfiltren i den här branschen, vilket inkluderar:
 • 5.
  Link Free
 • Länkfria

  Translated byludvigd on 2011-06-15 (Report this user)

 • 6.
  License
 • Licens

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 7.
  Password retrieval for your FindIcons.com account
 • Lösenordsåterställning för ditt FindIcons.com-konto

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 8.
  userset
 • användaruppsättning

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

 • 9.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Om du inte önskade detta så behöver du inte göra någonting: du kommer inte få några fler mail från oss och förfrågningen kommer att dö ut automatiskt inom %(expiration_days)s dagar.
 • 10.
  This email address is already in use.
 • Den här email-adressen används redan

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >