Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Contribute by joining the icon tagging system.
 • Bidra genom att gå med i systemet för ikontaggning.

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

 • 2.
  Failed to add icon pack to favorites
 • Misslyckade att lägga till ikoner till favoriter
 • 3.
  You will have to create at least one userset before adding icons to it.
 • Du måste ha skapat minst en grupp innan du kan lägga till ikoner
 • 4.
  %(count)d sizes available
 • %(count)d storlekar tillgängliga

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  Click for details
 • Klicka för detaljer

  Translated byludvigd on 2010-11-19 (Report this user)

 • 6.
  usersets
 • användaruppsättningar

  Translated bycarlad on 2011-02-08 (Report this user)

 • 7.
  "%(tag)s" is too short.
 • "%(tag)s" är för kort.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 8.
  No icon pack found for keyword "%(keyword)s".
 • Inget ikonpaket hittades med nyckelordet "%(keyword)s".

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Your userset has been updated.
 • Din användaruppsättning har uppdaterats.

  Translated byludvigd on 2011-02-07 (Report this user)

 • 10.
  Failed to process userset
 • Misslyckas med att fortsätta med grupp
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >