Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Convert this icon
 • Konvertera denna ikon

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 2.
  By
 • Av

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  Failed to add tag.
 • Det gick inte att lägga till tagg.

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 4.
  %(count)d sizes available
 • %(count)d storlekar tillgängliga

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  favorite icon packs
 • favorit ikonpaket

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Page Not Found
 • Sidan kan inte hittas.

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 7.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Var god använd koderna nedan och behåll länk- eller alt-texten orörd

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Show code
 • Visa Kod

  Translated byludvigd on 2011-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Sorry for the inconvenience, our editor has been notified of this. We always try to diversify our icon database to satisfy every query - it's a challenging task.
 • Ursäkta för besväret, våran editor har blivit underrättad av detta. Vi strävar alltid efter att variera våran ikon databas för att uppfylla varje förfrågan.

  Translated bytelamond on 2011-07-11 (Report this user)

 • 10.
  Get an account now
 • Skaffa ett konto nu

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >