Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >
 • 1.
  Please visit http://findicons.com/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Vänligen besök http://findicons.com/links/confirm/%(id)s för instruktioner och länkkoder
 • 2.
  Both Above Two
 • Båda ovanstående

  Translated byludvigd on 2011-02-07 (Report this user)

 • 3.
  We suggest you start with a generic one-word keyword which ensures you get enough results to filter later.
 • Vi föreslår att du startar med ett generetiskt ett-ords sökord vilket gör att du får tillräckligt med resultat till senare.
 • 4.
  Move %(icon_count)d icons in "%(userset_name)s" into following userset
 • Flytta %(icon_count)d ikoner i "%(userset_name)s" till följande grupp
 • 5.
  Tip: If converting to <em>.ICO</em> or <em>.ICNS</em> files, it will scale down the image and fill in all applicable sizes automatically.
 • Tips: Vid konvertering till .ICO- eller .ICNS-filer, skalas bilden ner till alla tillämpliga storlekar automatiskt.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 6.
  Password retrieval request is invalid.
 • Förfrågan för lösenordsåterställning är felaktig.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 7.
  Greetings
 • Hälsningar

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Tags begin with %(initial)s
 • Taggar som börjar med %(initial)s

  Translated bylindblom.jan on 2013-03-04 (Report this user)

 • 9.
  searches
 • sökningar

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 10.
  Keyword is too short.
 • Nyckelordet är för kort

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 68 Next >