Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  You have made too many requests for this conversion. Please try again later.
 • Du har gjort för många förfrågningar för den här konverteringen. Försök lite senare.
 • 622.
  Integrated converter
 • Integrerad konverterare

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 623.
  %(filesize).1f MB
 • %(filesize).1f KB

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 624.
  If there are too many results (more than 1,000 results) for one-word keyword, you may add some more specific words to narrow down your search, like adding "arrow" to "forward" in this example.
 • Om eran sökning skulle ge mer än 1000 utslag för ett-ords keyword, kan ni specifiera eran sökning genom att tillägga ett sökord till. T. ex. lägga tlil 'arrow' till 'forward' i detta exempel.

  Translated bytelamond on 2011-07-12 (Report this user)

 • 625.
  Please enter the code in the image below.
 • Ange koden i bilden nedan.

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 626.
  It's a new service so we may not have some features that you need. If this is the case, please suggest them to us.
 • Detta är en ny tjänst, det finns en möjlighet att vi inte har det ni söker. I detta fall, kan ni föreslå detta till oss.

  Translated bytelamond on 2011-07-12 (Report this user)

 • 627.
  Keyword is too short.
 • Nyckelordet är för kort

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 628.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Du har förfrågat ett byte av mailadress på FindIcons.com till %(new_email)s
 • 629.
  Manage all usersets
 • Hantera alla grupper
 • 630.
  icon file
 • ikonfil

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >