Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  Available output image formats
 • Tillgängliga bildformat

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 622.
  Upload Icon Pack
 • Ladda upp ikonpaket

  Translated byludvigd on 2011-02-07 (Report this user)

 • 623.
  "%(pack_name)s" has been added into your favorites.
 • "%(pack_name)s" har lagts till bland dina favoriter

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 624.
  Overview
 • Översikt

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 625.
  You have made too many requests for this conversion. Please try again later.
 • Du har gjort för många förfrågningar för den här konverteringen. Försök lite senare.
 • 626.
  Please separate the words with a space.
 • Vänligen separera orden med ett mellanslag

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 627.
  Besides the ICO, ICNS and PNG formats we naturally support, we also integrated a Convert button into every icon box that you see on our pages.
 • Förutom formaten ICO, ICNS och PNG som vi har naturligt stöd för, har vi också integrerat en Konvertera-knapp i varje ikonruta som du ser på våra sidor.

  Translated bycarlad on 2011-02-01 (Report this user)

 • 628.
  Advertise
 • Annonsera
 • 629.
  png icons
 • png ikoner

  Translated byludvigd on 2011-06-15 (Report this user)

 • 630.
  Icon
 • Ikon

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >