Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  Why do some icons have multiple dimensions while others have only one dimension?
 • Varför har vissa ikoner flera dimensioner medan andra bara har en dimension?
 • 622.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Vi beklagar obekvämligheterna som vi har medfört dig
 • 623.
  Tagging
 • Taggar

  Translated bycarlad on 2011-01-31 (Report this user)

 • 624.
  Downloads
 • nedladdningar
 • 625.
  TAGS
 • TAGGAR
 • 626.
  You did not provide us with the url to your link page.
 • Du gav oss inte din URL till din länk
 • 627.
  Your Website URL
 • Din hemsidas URL
 • 628.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Om ni inte har möjlighet att få aktiverings e-posten från oss, vänligen klicka på denna knapp under för att byta eran e-post adress.

  Translated bytelamond on 2011-07-11 (Report this user)

 • 629.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Du har förfrågat ett byte av mailadress på FindIcons.com till %(new_email)s
 • 630.
  Change Email Address
 • Ändra e-post adress

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >