Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  TAGS
 • TAGGAR
 • 622.
  %(filesize)d Bytes
 • %(filesize)d Bytes

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 623.
  1 bit (Monochrome)
 • 1 bit (Monokrom)

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 624.
  Enter the email address you provided at registration. A message with instructions on how to get your password back will be sent to that address.
 • Ange mailadressen du angav vid registreringen. Ett meddelande med instruktioner om hur du får tillbaka ditt lösenord kommer att skickas till den mailadressen.
 • 625.
  Search
 • Sök

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 626.
  free icons
 • gratis ikoner

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 627.
  The URL to your link page is not valid.
 • URL till din länk är inte tillgänglig
 • 628.
  Click for a new image
 • Klicka för en ny bild

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 629.
  NEW - Choose from %(theme_count)d themes with different color schemes
 • NYTT - Välj från %(theme_count)d teman med olika färger
 • 630.
  Hi<em>%(first_name)s</em>
 • Hej%(first_name)s
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >