Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  It's your default userset
 • Det är din defaultgrupp
 • 622.
  Domain (%(domain)s) is already in database.
 • Domain (%(domain)s) är redan i databasen
 • 623.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Jag har läst och godkänner användaravtalet.

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 624.
  %(keyword)s Icons - Download %(icon_count)s Free %(keyword)s Icon
 • %(keyword)s Ikoner - Ladda ner %(icon_count)s %(keyword)s Gratis ikoner.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 625.
  Addtional Links
 • Ytterligare Länkar

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 626.
  Back to Homepage
 • Tillbaka till Framsidan

  Translated byludvigd on 2011-02-07 (Report this user)

 • 627.
  Why join FindIcons.com?
 • Varför gå med FindIcons.com?

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 628.
  File not found
 • Filen hittades inte

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 629.
  FindIcons.com is a place to search, collect and share free icons with a collection of 280,000+ free icons and growing!
 • Findicons.com är ett ställa att söka, samla och dela gratis ikoner med en samling på 280.000 och växande gratis ikoner!

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 630.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Om du INTE får aktiveringsbrevet inom 10 minuter, vänligen kontrollera din Skräppost, eftersin GMAIL, YAHOO och HOTMAIL ibland märker brevet som skräppost.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >