Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  The file is not a valid archive.
 • Filen är inte ett gilltigt arkiv.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 622.
  userset
 • användaruppsättning

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 623.
  You did not provide us with the url to your link page.
 • Du gav oss inte din URL till din länk
 • 624.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Endast bokstäver, nummer och bindestreck, max 30 tecken.

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 625.
  Retype Password
 • Bekräfta lösenord

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 626.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Du har uppnått maximalt antal försök till att skicka aktiveringslänk till din nuvarande mailadress
 • 627.
  Privacy
 • Integritet

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 628.
  Next
 • Nästa

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 629.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Taggar: Varje tagg är ett nyckelord som beskriver din produkt eller tjänst. Du kan ange upp till fem taggar för din hemsida.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 630.
  Excite Me
 • Slumpmässig
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >