Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  Enjoy our service!
 • Njut utav våran service!

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 622.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.
 • Migreringen är snabb och säker. Ditt lösenord är krypterat och inga mer emailadress verifieringar behövs.

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 623.
  in %(userset_name)s
 • i %(userset_name)s

  Translated bycarlad on 2011-01-31 (Report this user)

 • 624.
  tag
 • tagg

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 625.
  Besides the ICO, ICNS and PNG formats we naturally support, we also integrated a Convert button into every icon box that you see on our pages.
 • Förutom formaten ICO, ICNS och PNG som vi har naturligt stöd för, har vi också integrerat en Konvertera-knapp i varje ikonruta som du ser på våra sidor.

  Translated bycarlad on 2011-01-31 (Report this user)

 • 626.
  more
 • mer

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 627.
  Sorry, "%(email)s" is associated with another account at FindIcons.com. Please provide a new email address.
 • Tyvärr, "%(email)s" är associerat med ett annat konto på FindIcons.com. Var vänlig och ange en annan emailadress.

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 628.
  A back link to FindIcons.com is not found on your link page.
 • En tillbakalänk till FindIcons.com kunde inte hittas på din länksida
 • 629.
  What is FindIcons.com?
 • Vad är FindIcons.com?

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 630.
  I'm taking a break!
 • Jag tar en paus!

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >