Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Om du inte får något mail, måste du kräva en återsändning eller välja en ny mailadress
 • 622.
  Move %(icon_count)d icons in "%(userset_name)s" into following userset
 • Flytta %(icon_count)d ikoner i "%(userset_name)s" till följande grupp
 • 623.
  Link to Icon Pack
 • Länk till ikonpaket

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 624.
  Windows Icon Image (.ICO) - Contains %(icon_count)d Images
 • Windows ikonbild (.ICO) - Innehåller %(icon_count)d bilder

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 625.
  tag
 • tagg

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 626.
  Color Filter
 • Färgfilter
 • 627.
  Keyword is too short.
 • Nyckelordet är för kort

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 628.
  Link Exchange Completed
 • Länkbyte klart
 • 629.
  Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.
 • Tyvärr, "%(username)s" är redan upptaget. Var vänlig och välj ett nytt användarnamn.

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 630.
  icon files
 • ikonfiler

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >