Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nya lösenordet är det samma som det nuvarande.

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 622.
  License
 • Licens

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 623.
  For example, if you look for an icon to be used in a forward button, you may try the following keywords: "forward", "right", "next", "forward arrow", "right arrow", "next arrow", etc.
 • Till exempel, om du letar efter en ikon som ska användas som ''forwardknapp'', kan du använda nyckelorden: ''forward'', ''right'', ''next'', ''forward arrow'', ''right arrow'', ''next arrow'', etc.
 • 624.
  Admin
 • Administratör

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 625.
  Icon Search Engine
 • Ikon sökmotor
 • 626.
  You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.
 • Du har förfrågat ett byte av mailadress på FindIcons.com till %(new_email)s
 • 627.
  Size Range
 • Storlek
 • 628.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Om detta är du, och du skulle vilja återställa eran lösenord, klicka på nedanstående länk eller kopiera och klistra in det i ditt adressfönster.

  Translated bytelamond on 2011-09-15 (Report this user)

 • 629.
  If you find a bug while using our website, report it to us immediately using the Contact link on the bottom of the page.
 • Om du hittar en bugg när du använder hemsidan, anmäl till oss genast via kontaktformuläret längst ner på sidan
 • 630.
  To avoid this error message, please search with English words and phrases when possible.
 • För att undvika detta felmeddelande, vänligen sök med Engelska ord och fraser när det är möjligt.

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >