Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >
 • 621.
  Greetings
 • Hälsningar

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 622.
  Tagging
 • Taggar

  Translated bycarlad on 2011-01-31 (Report this user)

 • 623.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Vänligen byt inte länktexten ovan eller alternativ text men du kan lägga till text om du vill
 • 624.
  All icon packs on our website are free to use! Although every icon is available for personal use, some icon packs are not allowed for commercial usage and some authors require a link to their website.
 • Alla ikon paket på vår hemsida får användas gratis, Iallafall för privat bruk. Vissa ikon paket får inte användas i kommersiellt syfte. Vissa ägare kräver länk till deras hemsida isåfall.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 625.
  %(preview_count)d preview images
 • %(preview_count)d förhandsvisa bilder

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 626.
  Icon Converter
 • Ikonkonventerare

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

 • 627.
  Output Format
 • Nedladdnings format

  Translated byludvigd on 2011-02-26 (Report this user)

 • 628.
  Make this my default userset.
 • Gör detta till min default grupp
 • 629.
  The URL to your link page is not valid.
 • URL till din länk är inte tillgänglig
 • 630.
  How does the icon converter work?
 • Hur fungerar ikonkonvertering?

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

< Prev 1...  61 62 63 64 65 ... 68 Next >