Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >
 • 651.
  Contact
 • Kontakt

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 652.
  It will scale down the image automatically if needed and create all appropiate sizes of .ICO images in a .zip archive for download.
 • Bilden kommer automatiskt att skalas ned om nödvändigt samt skapa alla tillhörande storlekar av .ICO-filer i ett ZIP-arkiv för nedladdning.

  Translated bycarlad on 2011-02-01 (Report this user)

 • 653.
  Add to Favorites
 • Lägg till i favoriter
 • 654.
  Color Filter
 • Färgfilter
 • 655.
  Reset
 • Återställ

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 656.
  What happened
 • Vad hände

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 657.
  Privacy Policy
 • Sekretesspolicy

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

 • 658.
  Icon Pack
 • Ikonpaket

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 659.
  You are going to create a free FindIcons account with your profile at %(source_site)s.
 • Du håller på att skapa ett gratis FindIcons konto med din profil på %(source_site)s.

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 660.
  Contribute by joining the icon tagging system.
 • Bidra genom att gå med i systemet för ikontaggning.

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >