Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >
 • 651.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Vänligen byt inte länktexten ovan eller alternativ text men du kan lägga till text om du vill
 • 652.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Du har uppnått maximalt antal försök för att byta mail-adress
 • 653.
  You may also change your search criteria in the left panel or pick a more generic keyword and try again.
 • Du kan också ändra din sökkritera i den vänstra panelen eller välja ett vanligare sökord och försöka igen.Du kan också ändra din sökkritera i den vänstra panelen eller välja ett vanligare sökord och försöka igen.

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 654.
  No icon found for keyword "%(keyword)s" in "%(icon_pack)s".
 • Inga ikoner hittades för nyckelorden "%(keyword)s" i "%(icon_pack)s".

  Translated bycarlad on 2011-02-07 (Report this user)

 • 655.
  To avoid this error message, please search with English words and phrases when possible.
 • För att undvika detta felmeddelande, vänligen sök med Engelska ord och fraser när det är möjligt.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 656.
  Help Us Improve
 • Hjälp oss att bli bättre

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 657.
  Suggest new features or report bugs
 • Föreslå nya funktioner eller rapportera buggar

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 658.
  The page you requested is not found on our server. The page may have been moved, or it could have been mistyped. If the issue persists please <a href="/contact">send us a message</a>.
 • Sidan du begärt kan inte hittas på våran server. Sidan kanske är borttagen, eller är felaktigt inskriven. Om felet kvarstår, tveka inte att skicka oss ett meddelande

  Translated bymikael.m.carlsson on 2012-03-31 (Report this user)

 • 659.
  Where
 • Var

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 660.
  tags
 • taggar

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >