Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >
 • 651.
  download
 • Ladda ned
 • 652.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Taggar: Varje tagg är ett nyckelord som beskriver din produkt eller tjänst. Du kan ange upp till fem taggar för din hemsida.

  Translated bycarlad on 2011-02-06 (Report this user)

 • 653.
  Download PNG
 • Ladda ner PNG

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 654.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Länken (%(url)s) är inte giltig.

  Translated byludvigd on 2011-02-06 (Report this user)

 • 655.
  Delete Icon Pack
 • Radera Ikonpaket

  Translated byludvigd on 2011-06-14 (Report this user)

 • 656.
  Website
 • Webbsida

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 657.
  What conversions can be done by the stand-alone converter?
 • Vilka konverteringar kan göras med den fristående konverteraren?

  Translated bymichlos on 2010-04-23 (Report this user)

 • 658.
  How do I find an icon faster by refining the search?
 • Hur hittar jag en ikon snabbare genom fördjupande sökning
 • 659.
  Also, we track every search query and manually adjust the results according to the average ratings set by the search results from other users.
 • Vi sparar varje sökterm och justerar manuellt dina sökresultat efter det som andra användare sökt på.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 660.
  Please separate the words with a space.
 • Vänligen separera orden med ett mellanslag

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >