Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >
 • 651.
  Another is by rating the search results, cast a lower rate if you are less satisfied with the search results.
 • En annan är genom att rösta på sökresultatet, lägg en låg röst om sökningen dåligt hittade det du letade efter.

  Translated byfreddiex on 2010-04-22 (Report this user)

 • 652.
  Verify Here
 • Verifiera här

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 653.
  Click for a new image
 • Klicka för en ny bild

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 654.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt.

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 655.
  Enter keywords (e.g. %(keyword)s) to search.
 • Ange sökord (t.ex. %(keyword)s) för att söka

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 656.
  Image Link
 • Bildlänk
 • 657.
  Terms of Service
 • Användaravtal

  Translated bynordinalex on 2010-04-24 (Report this user)

 • 658.
  Move %(icon_count)d icons in "%(userset_name)s" into following userset
 • Flytta %(icon_count)d ikoner i "%(userset_name)s" till följande grupp
 • 659.
  Cancel
 • Avbryt

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 660.
  Click For Details
 • Klicka för detaljer

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >