Type:
Translator:
Order by:
English:
Svenska:
< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >
 • 651.
  Add to Favorites
 • Lägg till i favoriter
 • 652.
  Change Email
 • Ändra epost

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 653.
  Prev
 • Bakåt

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 654.
  Stand-alone converter
 • Fristående konverterare

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

 • 655.
  We have plans for a multi-language interface in next version. If you are interested helping us do some translations, please drop a message to <a href="translate@findicons.com">translate@findicons.com</a>
 • Vi har planer för ett flerspråks gränssnitt i nästa version. Om du är intresserad av att hjälpa oss att göra en del översättningar, vänligen skicka ett meddelande till translate@findicons.com

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 656.
  New userset
 • Ny användaruppsättning

  Translated bycarlad on 2010-08-23 (Report this user)

 • 657.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Registrering med gratis epostadressen är förbjudet. Vänligen använd en annan epostadress

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 658.
  Please use an English keyword.
 • Vänligen använd ett engelskt nyckelord.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 659.
  No activities found
 • Inga aktiviteter hittade

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-11 (Report this user)

 • 660.
  Please choose one (required)
 • Välj en (obligatorisk)

  Translated bymichlos on 2010-04-24 (Report this user)

< Prev 1...  63 64 65 66 67 68 Next >