Gnome Settings Sound Icon

  • 48x50
  • 24x24

Premium Stock Icons from iStock

Related gnome-settings-sound Icons

Other icons from Gnome 2.18 Icon Theme (802 icons)