Stock Insert Text Frame Icon

  • 24x24
  • 16x16

Premium Stock Icons from iStock

Related stock_insert-text-frame Icons

Other icons from Gnome 2.18 Icon Theme (802 icons)