Gnome Finance Icon

  • 48x48
  • 24x24

Premium Stock Icons from iStock

Related gnome-finance Icons

Other icons from Gnome 2.18 Icon Theme (802 icons)