Dialog Error Icon

  • 32x32
  • 24x24
  • 22x22
  • 16x16

Premium Stock Icons from iStock

Related dialog-error Icons

Other icons from Gnome 2.18 Icon Theme (802 icons)