• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

The url you submitted is not working.

La url que has enviat no funciona.

2.1.

Username and password did not match.

L'usuari i la contrasenya no coincideixen.

3.1.

Upload

Puja

4.1.

Why I cannot use my language in keywords?

Perquè no puc utilitzar la meva llengua a les paraules clau?

5.1.

Find and download free icons & vector files - all free for commercial use

6.1.

Your link may not be on first page in our directory, you may locate it fast with the following url:

El teu enllaç no ha de ser a la nostra primera pàgina del nostre directori, ho localitzaràs més ràpid amb aquesta url:

7.1.

Congratulations! Your link has been activated.

Enhorabona! El teu enllaç ha estat activat.

8.1.

Sorry, a link to FindIcons.com is not found on your page. Please put our link up on your website and try again.

Ho sentim, no s'ha trobat cap enllaç a FindIcons.com a la teva pàgina web. Si us plau fica un enllaç a la teva pàgina i torna-ho a provar.

9.1.

Captcha

Captcha

10.1.

Maximum attempts for change email address reached

S'ha arribat al màxim d'intents per canviar l'adreça de correu electrònic

1-10 of 738 messages