• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
41-50 of 738 messages
41.1.

Password retrieval request is invalid.

La sol·licitud de recuperació de contrasenya és invàlida.

42.1.

Account terminated

Compte finalitzat

43.1.

Freeware (Link Required)

De Franc (enllaç requerit)

44.1.

We suggest you start with a generic one-word keyword which ensures you get enough results to filter later.

Et suggerim començar amb una sola paraula clau genèrica que t'asseguri que trobaràs prou resultats per filtrar-los després.

45.1.

You have reached the maximum attempts for changing email address.

Has arribat al màxim d'intents de canviar la teva adreça de correu-e.

46.1.

<p>%(pack_name)s is already in your favorites.</p><p>Do you want to remove it?</p>

%(pack_name)s ja està als teus favorits.

El vols esborrar?

47.1.

Contact

Contacta

48.1.

So we created a handy User Set tool to allow you group frequently used icons in your personal Favorites box which can be accessed 24/7 from anywhere.

Per tant hem creat una eina pràctica de Conjunt d'Usuari per permetre't agrupar icones freqüentment utilitzades a la teva caixa persona de Favorits, a la qual es pot accedir 24/7 des de qualsevol lloc.

49.1.

Unknown

50.1.

Author Name

Nom de l'autor/a

41-50 of 738 messages