• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Yes

Ano

2.1.

The code you entered did not match.

Kód, který jste zadali nesouhlasí.

3.1.

delete

smazat

4.1.

You will have to create at least one userset before adding icons to it.

Budete muset vytvořit alespoň jednu uživatelskou sadu předtím, než do ní přidáte ikony.

5.1.

Tiny text

6.1.

Search through <em>%(icon_count)s</em> free icons in <em>%(pack_count)s</em> icon packs

Prohledávejte %(icon_count)s ikon zdarma v %(pack_count)s sadách ikon

7.1.

Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.

Prosíme, neměňte předchozí text nebo popis, ale pokud chcete, můžete přidat text další.

8.1.

Icon pack has been removed from favorites.

Balík ikon byl odebrán z oblíbených.

9.1.

No icons found

Žádná ikona nebyla nalezena

10.1.

Invalid request

Neplatný požadavek