• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Name cannot be blank

Jméno musí být vyplněno

2.1.

Partnership opportunities

Možnosti partnerství

3.1.

The email address you entered is invalid.

Zadaná e-mailová adresa je neplatná.

4.1.

Look for an icon pack

Hledat balíček ikon

5.1.

Color Filter

Filtr barev

6.1.

%(icon_name)s icons, free icons in %(pack_name)s

%(icon_name)s ikony, ikony volně v %(pack_name)s

7.1.

If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.

Pokud NIC nenaleznete ve složce odpadkového koše/spamu, můžete se přihlásit s Vaším uživatelským jménem a heslem a změnit novou e-mailovou adresu a e-mail znovu zaslat.

8.1.

Download PNG

Stáhnout PNG

9.1.

Add frequently used icons in your personal <em>User Sets</em>.

Přidejte často používané ikony do svých sad.

10.1.

This email address is already in use.

Tato e-mailová adresa je již používána.

1-10 of 738 messages