• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Greetings

S pozdravem

2.1.

This site is designed to provide a 100% family safe browsing experience.

Tato stránka je navržena pro poskytnutí 100% bezpečného rodinného prohlížení.

3.1.

Continue

Pokračovat

4.1.

Please choose a userset.

Vyberte, prosím, uživatelskou sadu.

5.1.

If there are too many results (more than 1,000 results) for one-word keyword, you may add some more specific words to narrow down your search, like adding "arrow" to "forward" in this example.

Pokud je zde příliš mnoho výsledků (více než 1000 výsledků) pro jedno vyhledávací slovo, můžete přidat nějaká konkrétnější slova pro zúžení vyhledávání, jako je přidání slova "šipka" na "vpřed", v tomto příkladu.

6.1.

icon

Ikona

7.1.

Remember me

Neodhlašovat

8.1.

The two passwords you entered did not match.

Dvě hesla, která jste zadal, nesouhlasí.

9.1.

Your keyword is not recognized at the moment although FindIcons.com is compatible with searching in 39 languages.

Vaše klíčové slovo momentálně nebylo rozpoznáno, přestože FindIcons.com je kompatibilní s vyhledáváním v 39 jazycích.

10.1.

Where

Kde

1-10 of 738 messages