• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Are you human?

Jste člověk?

2.1.

Vector.me launched - Search through 150,000+ free vector graphics!

Vector.me byla spuštěna- Najděte přes 150 000 vektorových grafik!

3.1.

Again

Znovu

4.1.

"%(tag)s" is duplicated with an existing tag.

"%(tag)s" je zkopírován s existujícím znakem.

5.1.

Your account has been terminated

Váš účet byl ukončen

6.1.

Submit Icon Pack

Odeslat balík ikon

7.1.

tag submission

podání popisku

8.1.

Password retrieval request is invalid.

Neplatný požadavek o obnovu hesla.

9.1.

Once you added our link on your website, please provide us with your link page url. Our program will verify it and activate your listing immediately.

Jakmile jste přidali náš odkaz na Vaše stránky, poskytněte nám prosím Váš odkaz stránky url. Náš program okamžitě ověří a aktivuje Váš záznam.

10.1.

Freeware Non-commercial (Link Required)

Nekomerční software zdarma

1-10 of 738 messages