• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Your password has been successfully changed

Vaše heslo bylo úspěšně uloženo

2.1.

File Info

Informace o souboru

3.1.

We have plans for a multi-language interface in next version. If you are interested helping us do some translations, please drop a message to <a href="translate@findicons.com">translate@findicons.com</a>

Plánujeme více jazyčné rozhraní v následující verzi. Pokud máte zájem nám pomoci s překladem, prosím zanechte zprávu na translate@findicons.com

4.1.

The following are a couple of things you could do to help us archieve this goal. We appreciate your help.

Níže je uvedeno pár věcí, které byste mohli udělat, abyste nám pomohli dosáhnout tohoto cíle. Vážíme si vaší pomoci.

5.1.

Free %(icon_name)s icons & vector files in %(pack_name)s

6.1.

Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.

Omlouváme se, "%(username)s" již existuje. Prosíme, zvolte nové uživatelské jméno.

7.1.

Click to view it in action.

Klikněte proto, abyste to viděli v akci.

8.1.

%(count)d sizes available

%(count)d dostupné velikosti

9.1.

Confirmation email sent! Check your inbox!

10.1.

Login required

Vyžadováno přihlášení

1-10 of 738 messages