• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
11-20 of 738 messages
11.1.

Delete Icon Pack

Smazat sadu ikon

12.1.

invalid request

13.1.

A main link to FindIcons.com homepage is required to complete the link exchange.

Hlavní odkaz na stránku FindIcons.com je vyžadován pro dokončení výměny odkazů.

14.1.

Searching for an icon starts by entering a keyword describing the icons you are looking for.

Vyhledávání ikony začíná napsáním klíčového slova popisujícího ikonu, kterou hledáte.

15.1.

Downloading

Stahuji

16.1.

This form is for icon designers only. Please note: A downloadable link to the icon pack is required.

Tento formulář je jen pro návrháře ikon. Prosím pozor: Je vyžadován odkaz na stažení balíčku ikon.

17.1.

No Link Required

Není vyžadován odkaz

18.1.

3D

3D

19.1.

Activation failed

Aktivace selhala

20.1.

Filename

Soubor

11-20 of 738 messages