• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
21-30 of 738 messages
21.1.

Fail to convert the icon to %(format)s format

Chyba při převodu ikony na %(format)s formát

22.1.

Free Icons

ikony zdarma

23.1.

Click for a new image

Klikněte pro nový obrázek

24.1.

New userset

Nová uživatelská sada

25.1.

icons

ikon

26.1.

Internal Server Error

Chyba serveru

27.1.

Please choose a userset.

Vyberte, prosím, uživatelskou sadu.

28.1.

Why do some icons have multiple dimensions while others have only one dimension?

Proč mají některé ikony mít více rozměrů, zatímco jiné mají jen jeden rozměr?

29.1.

Sorry, "%(username)s" is already taken. Please choose a new username.

Omlouváme se, "%(username)s" již existuje. Prosíme, zvolte nové uživatelské jméno.

30.1.

for "%(keyword)s"

pro "%(keyword)s"

21-30 of 738 messages