• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
31-40 of 738 messages
31.1.

Show code

Zobrazit kód

32.1.

tag

štítek

33.1.

remove

odebrat

34.1.

I'm not a icon designer, can I submit icon pack?

Nejsem návrhářem ikon, mohu přesto vložit sadu ikon?

35.1.

Retype Password

Heslo znovu

36.1.

Downloads

stažení

37.1.

This email address is already in use. Please supply a different email address.

Tato adresa elektronické pošty se již používá. Prosím dodejte jinou adresu elektronické pošty.

38.1.

Organize your favorite or frequently used icons.

Seřaďte vaše oblíbené nebo často používané ikony.

39.1.

The email address you entered does not exist.

Vámi zadaná e-mailová adresa neexistuje.

40.1.

On which page did you experience the problem

Na které stránce jste se setkali s tímto problémem

31-40 of 738 messages