• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
41-50 of 738 messages
41.1.

Active

42.1.

File not found

Soubor nenalezen

43.1.

Link text or alt text is incorrect.

Tet odkazu, nebo alternativní text není správný.

44.1.

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Server utrpěl vnitřní chybu a nebyl schopen dokončit Váš požadavek.

45.1.

Shareware

Shareware

46.1.

<em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.

Title: Váš název webové stránky, maximálně 60 znaků.

47.1.

Activate FindIcons.com account

Aktivovat účet FindIcons.com

48.1.

Desktop Customization

Přizpůsobení pracovní plochy

49.1.

Your FindIcons.com account has been created.

Váš FindIcons.com účet byl vytvořen.

50.1.

Yes, every user can submit icon pack to us. If you are not the author, please use <a href="/upload">this form</a>.

Ano, každý náš uživatel nám může zaslat sadu ikon. Nejste-li autorem, použijte prosím tento formulář.

41-50 of 738 messages