• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
51-60 of 738 messages
51.1.

Add to Favorites

Přidat k oblíbeným

52.1.

How do I find an icon faster by refining the search?

Jak mohu najít ikony rychleji vylepšením vyhledávání?

53.1.

Click for a new image

Klikněte pro nový obrázek

54.1.

Remove Userset

55.1.

All popular tags

Všechny oblíbené popisky

56.1.

user profile

profil uživatele

57.1.

Yes, usersets are bound to each FindIcons.com account so you'll need to <a href="/accounts/signup">sign up</a> for an account before creating your personal sets.

Ano, uživatelská sady ikon jsou jsou vázány pro každý účet Findicons.com, takže se budete muset sign up na účet ještě před vytvářením svých osobních nastavení.

58.1.

1 bit (Monochrome)

1 bit (monochromaticky)

59.1.

Tiny text

60.1.

There were some existing icon search engines out there but many times I had to turn to Google Images to look for an icon.

Byla tam některá existující vyhledávací rozhraní ikon, ale mnohokrát jsem se musel obrátit na Google Obrázky, abych nalezl ikonu.

51-60 of 738 messages