• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
61-70 of 738 messages
61.1.

Userset already exists

Uživatelská sada již existovala

62.1.

Log out

63.1.

Contact Us

Kontaktujte nás

64.1.

Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.

Pouze písmena, číslice a pomlčky, max 30 znaků.

65.1.

The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no further email address verification is required.

Převedení je rychlé a bezpečné. Vaše heslo je šifrováno a není vyžadováno žádné ověřění.

66.1.

Tags

Popisky

67.1.

Tag is invalid

Značka je neplatná

68.1.

Website Tags

Popisky webových stránek

69.1.

Apply to become a translator.

Přihlašte se jako překladatel.

70.1.

CHANGE THEME

ZMĚNIT MOTIV

61-70 of 738 messages