• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
71-80 of 738 messages
71.1.

This form is for icon designers only. Please note: A downloadable link to the icon pack is required.

Tento formulář je jen pro návrháře ikon. Prosím pozor: Je vyžadován odkaz na stažení balíčku ikon.

72.1.

Tags Submitted

Značky uloženy

73.1.

Not available, check author website.

Nedostupné, zkontrolujte autorovu internetovou stránku.

74.1.

Your profile has been updated.

Vaše nastavení bylo změněno.

75.1.

Create an account

Vytvořit účet

76.1.

We bring every icons in the world to your fingertips!

Přinášíme ikony světa až ke konečkům vašich prstů!

77.1.

All icon packs on our website are free to use! Although every icon is available for personal use, some icon packs are not allowed for commercial usage and some authors require a link to their website.

Všechny balíčky ikon na našich stránkách jsou k použití zdarma! Přestože každá ikona je k dispozici pro osobni použití, některé balíčky ikon nejsou povoleny ke komerčnímu použití a někteří autoři požadují odkaz na své webové stránky.

78.1.

Retrieve Password

Obnovit heslo

79.1.

The following are a couple of things you could do to help us archieve this goal. We appreciate your help.

Níže je uvedeno pár věcí, které byste mohli udělat, abyste nám pomohli dosáhnout tohoto cíle. Vážíme si vaší pomoci.

80.1.

Update Password

Změnit heslo