• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
81-90 of 738 messages
81.1.

Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.

Děkujeme za návštěvu této stránky, ale stále se na ní pracuje. Uděláme všechno abychom ji spustili co nejdříve. Stavte se prosím později.

82.1.

Submit

Odeslat

83.1.

All characters are upper-case letters

Všechny znaky jsou velká písmena

84.1.

What conversions can be done by the stand-alone converter?

Jaké konverze lze provést samostatným převodníkem?

85.1.

Free %(keyword)s icons & vector files

86.1.

Commercial-use Free

Obchodní-použití zdarma

87.1.

If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.

Pokud máte problém s obdržením emailu od nás, tak si přihlašte nový účet s jinou emailovou adresou.

88.1.

By default, FindIcons shows you icons in all colors. But in cases you need a specific color, this will bring you most appropriate icons.

Ve výchozím nastavení, Findicons zobrazuje ikony ve všech barvách. Ale v případech, kdy potřebujete specifickou barvu, vám toto přinese nejvhodnější ikony.

89.1.

Select one of the themes below to personalize your icon searching experience.

Vyberte jeden z motivů uvedených níže pro zosobnění vašich vyhledávacích zkušeností.

90.1.

Edit Userset