• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

Searching for an icon starts by entering a keyword describing the icons you are looking for.

Vyhledávání ikony začíná napsáním klíčového slova popisujícího ikonu, kterou hledáte.

2.1.

Browse

PROCHÁZET

3.1.

Small Icon First

Malé ikony první

4.1.

Your password has been changed.

Vaše heslo bylo změněno.

5.1.

Forgot password?

Zapoměl jste heslo?

6.1.

Yes, every user can submit icon pack to us. If you are not the author, please use <a href="/upload">this form</a>.

Ano, každý náš uživatel nám může zaslat sadu ikon. Nejste-li autorem, použijte prosím tento formulář.

7.1.

All dimensions associated with an icon are found in the original icon packs. That means a dimension is not available if the designer did not include it in the icon pack.

Všechny rozměry související s ikonou se nachází v původním balíčku ikon. To znamená, že rozměr není k dispozici, pokud ho návrhář nezahrnul do balíčku ikon.

8.1.

Your tag submission is saved and pending review.

Váš zadaný popisek byl uložen a čeká na prohlédnutí.

9.1.

Main Link

Hlavní odkaz

10.1.

You have requested to change the email address of your FindIcons.com account to %(new_email)s.

Zaznamenali jsme Váš požadavek na změnu e-mailové adresy uložené v systému FindIcons.com na %(new_email)s.

1-10 of 675 messages