• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.

Odeslal jste odkaz (%(url)s) do našeho adresáře odkazů %(date)s.

2.1.

In order to ensure fast responses to every user's queries and to also protect our data from being scraped by automatic programs, we will ask you to enter following verification code into the box below.

Abychom zajistili rychlou odpověď na dotazy uživatelů a abychom ochránili naše data před vykradením roboty, prosíme Vás o zadání následujícího ověřovacího kódu do ramežku níže.

3.1.

Click for details

Klikněte pro detail

4.1.

Help us spread the word

Šiřte dobré zprávy

5.1.

We may add multilingual keyword matching system in the future.

V budoucnu můžeme přidat vícejazyčný systém klíčových slov.

6.1.

Once we have enough good quality usersets, we may open userset marked as public to other users. You can control this as detailed in userset edit page.

Jakmile získáme dostatek kvalitních uživatelských sad, můžeme otevřít trh s uživatelskými sadami označenými jako veřejné i pro ostatní uživatele. Toto nastavení lze provést na stránce nastavení uživatelské sady.

7.1.

Reason For Contacting Us

Důvod pro kontaktování

8.1.

My Account

Můj účet

9.1.

Are you sure to remove your website (%(url)s) from our link directory?

Opravdu chcete odstranit vaši webovou stránku (%(url)s) z našeho adresáře odkazů?

10.1.

Privacy

Soukromí

1-10 of 675 messages