• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

Please login to your account first.

Nejdříve se prosím přihlašte.

2.1.

Enter keywords (e.g. %(keyword)s) to search.

Vložte hledané slovo (např. %(keyword)s).

3.1.

Shareware

Shareware

4.1.

Your website (%(url)s) is not reachable.

Vaše webová stránka (%(url)s) není dostupná.

5.1.

failed to %(action)s icon

Neúspěch %(action)s ikony

6.1.

Crystal

Lesklé

7.1.

Other icons from %(pack_name)s

Další ikony z %(pack_name)s

8.1.

All characters are upper-case letters

Všechny znaky jsou velká písmena

9.1.

Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.

Váš profil byl aktualizován, prosím zkontrolujte instrukce ve vašem poli pro aktivaci nové adresy elektronické pošty.

10.1.

Help us improve search results

Pomozte nám zlepšit výsledky hledání

1-10 of 675 messages