• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Your keyword is not recognized at the moment although FindIcons.com is compatible with searching in 39 languages.

Dit søgeord ikke er i øjeblikket ikke genkendt selvom FindIcons.com er kompatibel med søgning på 39 sprog.

2.1.

I have read and agreed to the Terms of Service.

Jeg har læst og accepteret Service-betingelserne.

3.1.

Submit Link

Indsend link

4.1.

Failed to add link

Tilføjelse af link mislykkedes

5.1.

Link Not Found

Link ikke fundet

6.1.

Are my usersets visible to the public?

Er mine brugersæt synlige for offentligheden?

7.1.

Link text or alt text is incorrect.

Link-tekst eller "alt"-tekst er ikke korrekt.

8.1.

No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.

Ingen link-partnere til rådighed. Klik her for at blive vores link-partner.

9.1.

FindIcons.com - There's no better way to find icons (%(icon_count)s free icons in %(pack_count)s icon packs)

FindIcons.com - Der er ingen bedre måde at finde ikoner på (%(icon_count)s gratis ikoner i %(pack_count)s ikon-pakker)

10.1.

Your Name

Dit navn