• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
651-657 of 657 messages
651.1.

Since we have more than 2,100 icon packs on our website, we have an option for you to add icon packs as a whole to your Favorites Box. In this case, you cannot add or remove individual icons to or from the packs.

Siden vi har mere end 2.100 ikon-pakker på vores hjemmeside, har du mulighed for at tilføje hele ikon-pakker til din boks med favoritter. I det tilfælde kan du ikke tilføje eller fjerne ikoner fra pakkerne.

652.1.

%(icon_name)s icons, free icons in %(pack_name)s

%(icon_name)s ikoner, gratis ikoner i %(pack_name)s

653.1.

Large Icon First

Store ikoner først

654.1.

By Program

Af program

655.1.

Convert

KONVERTÉR

656.1.

For instance, the default value "0 - 128px" means all icons larger than 0px and smaller than 128px in width will be returned in search results.

For eksempel betyder standardværdien "0 - 128px" at alle ikoner større end 0px og mindre end 128px i bredde vil blive returneret i søgeresultater.

657.1.

Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our link directory.

Tilføjelse af yderligere links til vores indre sider vil fjerne "nofollow"-tags på dit link i tag-siderne af vores link-bibliotek.