• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 657 messages
1.1.

Hi %(first_name)s

Hej %(first_name)s

2.1.

%(pack_name)s Icon Pack by %(author_name)s

%(pack_name)s Ikon-pakke af %(author_name)s

3.1.

Developers

Udviklere

4.1.

The following conversions are supported:

De følgende konverteringer er understøttede:

5.1.

Tag Lists (alphabetically)

Tag alfabetisk

6.1.

Usersets are created by every user to group their favorite or frequently used icons. It's just like a folder on your hard drive but with 24/7 access from anywhere. Currently, only one-level usersets can be created.

Brugersæt oprettes af alle brugere til at gruppere deres favoritter eller oftest brugte ikoner. Det er ligesom en mappe på din harddisk, men med adgang 24/7 allestederfra. I øjeblikket kan kun et-niveaus brugersæt oprettes.

7.1.

Maximum attempts for resending activation email reached

Maximum forsøg på gensendelse af aktiverings e-mail er overskredet

8.1.

%(keyword)s icons

%(keyword)s ikoner

9.1.

Website Tags

Hjemmeside-tags

10.1.

Freeware Non-commercial

Ikke-kommerciel freeware

1-10 of 657 messages