• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 657 messages
1.1.

The current password is incorrect.

Det nuværende password er forkert.

2.1.

Your password has been changed.

Dit password er blevet ændret.

3.1.

For example, if you look for an icon to be used in a forward button, you may try the following keywords: "forward", "right", "next", "forward arrow", "right arrow", "next arrow", etc.

For eksempel kan du, hvis du leder efter et ikon som skal bruges i en 'fremad'-knap, prøve de følgende nøgleord: "forward", "right", "next", "forward arrow", "right arrow", "next arrow", osv.

4.1.

Bg Color

Baggrundsfarve

5.1.

New email address activated

Ny e-mail-adresse aktiveret

6.1.

We also hate to see the inflated slogan on one existing peer's website which claims to have 150,000 icons but actually has no more than 100,000 ones in their database (Yes, we have most of the icon packs that site has so we know the correct number).

Vi hader også at se overdrevne slogans på en eksisterende ligemands hjemmeside, som påstod at have 150.000 ikoner, men faktisk ikke har mere end 100.000 i databasen (ja, vi har de fleste af ikonpakkerne fra den side, så vi kender det korrekte antal).

7.1.

24 bit (16M colors)

24 bit (16M farver)

8.1.

Website Title

Hjemmesidetitel

9.1.

You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.

Du har overskredet maximum forsøg på at få gensendt aktiverings-link til din nuværende e-mail-adresse.

10.1.

Your Website Title

Din hjemmeside-titel

1-10 of 657 messages