• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

You will have to create at least one userset before adding icons to it.

Reikėtų sukurti bent vieną kolekciją, kad būtų kur kaupti piktogramas.

2.1.

Icon Pack

Rinkinys

3.1.

Do you want to remove the icon pack from favorites?

Ar tikrai pašalinti šį piktogramų rinkinį iš patikusiųjų sąrašo?

4.1.

Error

Klaida

5.1.

Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:

Galimos ir papildomos nuorodos. Jos pašalins „nofollow“ požymius nuo Jūsų nuorodų mūsų katalogo kategorijų tinklapiuose.Galimos ir papildomos nuorodos. Jos pašalins „nofollow“ požymius nuo Jūsų nuorodų mūsų katalogo kategorijų tinklapiuose.

6.1.

Please choose a userset.

Pasirinkite naudotojo nuostatų komplektą

7.1.

Activate Link

Aktyvuoti nuorodą.

8.1.

Your website (%(url)s) is not reachable.

Jūsų tinklalapis (%(url)s) nepasiekiamas.

9.1.

icon files

piktogramos failas

10.1.

Can you help us improve?

Gal sutiktumėte mums padėti tobulėti?