• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

1 size available

tik vienas dydis

2.1.

Password is the same as your %(source_site)s account.

Tinka %(source_site)s paskyros slaptažodis

3.1.

Free Icons Search Engine - FindIcons.com (%(icon_count)s free icons in %(pack_count)s icon packs)

Piktogramų paieška - „FindIcons.com“ (Turime %(icon_count)s piktogramų ir %(pack_count)s jų rinkinių.)

4.1.

Reset

iš naujo

5.1.

Search

Ieškoti

6.1.

3D

3D Trimatės

7.1.

Password must be at least 6 characters in length.

Slaptažodžodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai.

8.1.

The two passwords you entered did not match.

Skiriasi įvesti slaptažodžiai. Turėtų sutapti.

9.1.

Sorry for any inconvenience it may have caused you.

Mums apmaudu dėl nepatogumų, kurių Jums teko patirti.

10.1.

Suggest new features or report bugs

Pasiūlyti naujų savybių, arba pranešti apie aptiktas klaidas.

1-10 of 738 messages