• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

We have the largest searchable free icons database in the world (Found somewhere with more icons than us? Let us know!) and both a sophisticated search filtering and result matching system make it possible for you to get an icon you need for every design task.

Mūsų piktogramų duomenų bazė didžiausia pasaulyje (jei rasite didesnę, būtinai apie tai mums praneškite). Moderni piktogramų filtravimo ir paieškos rezultatų tikrinimo sistema padės greitai surasti Jums reikalingą piktogramą.

2.1.

Adult or gambling sites are not accepted in our link directory.

Lošimo ir kiti tik suaugusiems skirti tinklalapiai nepriimtini mūsų nuorodų kataloge.

3.1.

Can you help us improve?

Gal sutiktumėte mums padėti tobulėti?

4.1.

Yes, every user can submit icon pack to us. If you are not the author, please use <a href="/upload">this form</a>.

Taip, kiekvienas mums gali pateikti piktogramų rinkinių. Jei nesate autorius, pasinaudokite šia anketa .

5.1.

Enter Search Keywords

6.1.

Icon Search Engine - Download %(icon_count)s Free Icons, PNG Icons, Web Icons

Piktogramų paieška - Parsiųsta piktogramų: %(icon_count)s

7.1.

"%(tag)s" is not a valid tag.

„%(tag)s“ yra netinkama gairė.

8.1.

Perhaps you just came across an incredible icon pack or happen to know of some good stuff we dont have, just submit the url to the target web page and our editor will take care of the rest.

Jeigu kur nors aptikote puikų piktogramų rinkinį, kurio mes dar nežinome, atsiųskite jo URL nuorodą. Mūsų redaktoriai pasirūpins, kad ir šio rinkinio mūsų sistemoje netruktų.

9.1.

Sign in to your account

Prisijungti į savo paskyrą

10.1.

Please choose a userset.

Pasirinkite naudotojo nuostatų komplektą

1-10 of 738 messages