• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
31-40 of 659 messages
31.1.

%(keyword)s Icons

Piktogramų sk.: %(keyword)s

32.1.

Add to Faves

Pridėti

33.1.

Thank You

Ačiū

34.1.

icon

Piktograma

35.1.

No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.

Kol kas nėra partnerių. Kad taptumėte mūsų partneriu, reikėtų spragtelkti štai čia.

36.1.

Profile

Profilis

37.1.

Name cannot be blank

Vardo lauką būtina užpildyti

38.1.

Show code

Parodyti kodą

39.1.

free icons

nemokamos piktogramos

40.1.

Greetings

Sveikinimai

31-40 of 659 messages