• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
51-60 of 659 messages
51.1.

Your website (%(url)s) has been removed from our link directory.

Jūsų tinklalapis (%(url)s) pašalintas iš mūsų nuorodų katalogo.

52.1.

Tag exists

Gairė egzistavo

53.1.

By Program

Pagal programą

54.1.

If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.

Jei negavote laiško, galite užsakyti laiško siuntimo pakartojimą, arba pasirinkti kitą el. pašto adresą.

55.1.

Send Message

Išsiųsti žinutę

56.1.

You have made too many requests for this conversion. Please try again later.

Jau pateikėte per daug konvertavimo užklausų. Pabandykite konvertuoti vėliau.

57.1.

Failed to process userset

Kolekcijos apdorojimas nepavyko

58.1.

Large Icon First

Pirmiausiai didelės

59.1.

Failed to create account

Nepavyko sukurti paskyros

60.1.

About Us

Apie mus

51-60 of 659 messages