• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 435 messages
1.1.

Forbidden

Aizliegts

2.1.

icon pack

ikonu paka

3.1.

Now enter "canada" into "Search within results" box will show you Canadian flag icons. Enter "germany" and it will switch to flags of Germany.

Tagad ievadiet "latvia" iekš Meklētāja, rezultātos parādīsies latvijas karoga ikonas. Ievadiet "estonia" un tad rezultāti pārslēgsies uz igauņu karogiem.

4.1.

Shareware

Shareware

5.1.

Size Range

Lielums

6.1.

icon files

ikonu fali

7.1.

Password reset email sent

Pieprasījums pēc paroles atjaunošanas epasta ir nosūtīts

8.1.

My Account

Mans konts

9.1.

Your email adddress has been successfully changed

Jūsu epasta adrese ir veiksmīgi nomainīta

10.1.

Submit new icon packs to us

Iesūti jaunu ikonu paku mums

1-10 of 435 messages