• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Thank You

Bedankt

2.1.

Why I cannot use my language in keywords?

Waarom kan ik mijn taal niet gebruiken in zoektermen?

3.1.

You are seeing this message because we detected too many continuous requests from your ip address in last few hours.

U ziet dit bericht omdat we te veel opvragingen van uw ip-adres detecteerden in de laatste uren.

4.1.

Sorry, too many requests from your IP address.

5.1.

It will extract all images found in the .ICNS file (if it's a multi-resolution icon) and prompt you which to be included in the conversion.

Het zal alle afbeeldingen die gevonden worden in het .ICNS bestand uitpakken (als het een multi-resolutie icon is) en vragen welke moeten opgenomen worden in de convertie.

6.1.

Why join FindIcons.com?

Waarom een account maken op FindIcons.com?

7.1.

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen

8.1.

Downloading

Downloaden

9.1.

By Users

Door gebruikers

10.1.

Contribute by joining the icon tagging system.

Deel door je aan te sluiten bij het icoon tagging systeem

1-10 of 738 messages