• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 153 messages
1.1.

Freeware

Gratisvare

2.1.

Password must be at least 6 characters in length.

Passordet må vera på minst 6 teikn.

3.1.

Contact Us

Kontakt oss

4.1.

The migration url is not valid.

Overføringsadressa er ugyldig.

5.1.

Reason For Contacting Us

Grunn til å kontakta oss

6.1.

The two passwords you entered did not match.

Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

7.1.

Suggest new features or report bugs

Føreslå nye funksjonar eller meld frå om feil

8.1.

No

Nei

9.1.

Sign In

Logg inn

10.1.

Freeware (Link Required)

Frivare (krev lenkje)

1-10 of 153 messages