• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Basically, this can be done in two ways. One is by adding a tag which you think is relevant to the icon but not currently associated with it in the database.

Najprościej mówiąc, może być to dokonane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jej dodanie znacznika, o którym sądzisz, że opisuje ikonę, ale który jeszcze nie jest przypisany do niej w bazie danych.

2.1.

The email address you entered does not match any users in our database.

Adres e-mail, któy podałeś, nie jest przypisany do żadnego użytkownika w naszej bazie danych.

3.1.

Images to ICNS

Obrazek do ICNS

4.1.

Why do some icons have multiple dimensions while others have only one dimension?

Dlaczego niektóre ikony mają wiele rozmiarów, podczas gdy inne mają tylko jeden?

5.1.

Again

Ponów

6.1.

Username must begin with an alphabetic character.

Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery.

7.1.

Activate My Account

Aktywuj moje konto

8.1.

In order to complete the link exchange, you are required to place a link to FindIcons.com homepage on your website using one of the following code.

W celu zakończenia wymiany linków, wymagane jest umieszczenie linku do strony głównej FindIcons.com na swojej stronie za pomocą jednego z następujących kodów.

9.1.

Windows Icon Image (.ICO) - Contains 1 Image

Obraz ikony Windows (.ICO) - zawiera 1 obraz

10.1.

icons

ikony