• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.

Ktoś, prawdopodobnie Ty, poprosił o zresetowanie hasła Twojego konta na %(domain)s używając tego adresu e-mail.

2.1.

Tags Submission

Dodane znaczniki

3.1.

add

dodaj

4.1.

for "%(keyword)s"

dla "%(keyword)s"

5.1.

Click for a new image

Kliknij, aby uzyskać nowy obrazek

6.1.

Please try again with another username and email address.

Spróbuj ponownie, używając innej nazwy użytkownika i adresu email.

7.1.

Download free %(keyword)s icons & vector files. Browse our %(keyword)s collection and download for commercial use, absolutely free!

Pobierz darmowe ikony i pliki grafik wektorowych o tematyce %(keyword)s. Przeglądaj kolekcję %(keyword)s i pobieraj materiały za darmo do komercyjnego zastosowania!

8.1.

Search through <em>%(icon_count)s</em> free icons in <em>%(pack_count)s</em> icon packs

Szukaj wśród %(icon_count)s darmowych ikon w %(pack_count)s pakietach ikon

9.1.

Link Exchange Completed

Wymiana odnośników jest ukończona

10.1.

Your tag submission is saved and pending review.

Twoje dodane znaczniki zostały zapisane i czekają na akceptację.

1-10 of 738 messages