• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Website URL

Adres URL strony internetowej

2.1.

<em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.

Tytuł: Tytuj twojej strony internetowej, maksymalnie 60 znaków.

3.1.

Password retrieval request is invalid.

Prośba o odzyskanie hasła jest nieprawidłowa.

4.1.

"%(pack_name)s" has been removed from your favorites.

"%(pack_name)s" został usunięty z Twojej listy ulubionych.

5.1.

Pending Verification

6.1.

Keyword

Słowa kluczowe

7.1.

Tags Submitted

Znaczniki dodane

8.1.

Relevancy

Trafność

9.1.

Remember me

Zapamiętaj mnie

10.1.

Do you want to remove the icon pack from favorites?

Czy chcesz usunąć pakiet ikon z ulubionych?

1-10 of 738 messages