• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

Commercial

Komercyjne

2.1.

Sign up a free account

Zarejestruj darmowe konto

3.1.

Demo

Demo

4.1.

We built this service from scratch, including the icon database, the backend codes, the frontend design and even the mascots.

Zbudowaliśmy ten serwis od podstaw, łącznie z bazą danych ikon, kodem silnika, projektem interfejsu graficznego, a nawet maskotką.

5.1.

Activate Link

Aktywuj link

6.1.

Other icons from %(pack_name)s

Inne ikony z %(pack_name)s

7.1.

File Type

Typ pliku

8.1.

We created a stand-alone icon converter which enables you upload and convert a local image. The following formats are supported: ICO, ICNS, ICO(multi-res), ICNS(multi-res), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA, TIFF formats.

Stworzyliśmy samodzielny konwerter ikon, który umożliwia przesyłanie i konwertowanie obrazów znajdujących się na Twoim dysku twardym. Konwerter obsługuje następujące formaty: ICO, ICNS, ICO (o wielu rozdzielczościach), ICNS (o wielu rozdzielczościach), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA, TIFF.

9.1.

Sign In

Zaloguj

10.1.

16 bit (65,536 colors)

16 bit (65,536 kolorów)

1-10 of 675 messages