• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:

Jeżeli to Ty, i chcesz zresetować swoje hasło, kliknij w odnośnik poniżej lub skopiuj i wklej go do paska adresu swojej przeglądarki internetowej:

2.1.

Status

Status

3.1.

%(activities_time)s ago

%(activities_time)s temu

4.1.

Bg Color

Kolor tła

5.1.

Some tags are submitted by our users or edited manually by our editors.

Niektóre znaczniki są zgłaszane przez naszych użytkowników lub ręcznie dodawane przez naszych redaktorów.

6.1.

For example, searching for "folder" will return more than 4,000 results. Clicking on the "red" box will narrow this down to 600 results which are colored red.

Na przykład, szukając "folder" otrzymasz ponad 4,000 wyników. Klikając na "czerwony" kwadrat ograniczysz wyniki do 600, które są koloru czerwonego.

7.1.

Request a Resend

Wyślij ponownie

8.1.

We also hate to see the inflated slogan on one existing peer's website which claims to have 150,000 icons but actually has no more than 100,000 ones in their database (Yes, we have most of the icon packs that site has so we know the correct number).

My także nienawidzimy gdy ktoś wymyśla na swojej stronie internetowej nieprawdziwe hasło, jak to, że ma 150,000 ikon, a rzeczywiście ma ich nie więcej niż 100,000 w swojej bazie (Tak, my mamy większość pakietów ikon, więc znamy rzeczywistą ich liczbę)

9.1.

A back link to author's website is required.

Odnośnik zwrotny do witryny autora jest wymagany.

10.1.

Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.

Ktoś, prawdopodobnie Ty, poprosił o zresetowanie hasła Twojego konta na %(domain)s używając tego adresu e-mail.

1-10 of 675 messages