• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 675 messages
1.1.

Your userset has been updated.

Twój zestaw użytkownika został zaktualizowany.

2.1.

Please enter a new password below

Wprowadź nowe hasło

3.1.

Username must begin with an alphabetic character.

Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery.

4.1.

We have plans for a multi-language interface in next version. If you are interested helping us do some translations, please drop a message to <a href="translate@findicons.com">translate@findicons.com</a>

W następnej wersji planujemy stworzyć wielojęzykowy interfejs użytkownika. Jeśli jesteś zainteresowany pomóc nam dokonać tłumaczenia, wyślij proszę wiadomość na adres translate@findicons.com.

5.1.

Multi-res ICNS

ICNS - wiele rozmiarów

6.1.

Convert To

Konwertuj do

7.1.

Size

Rozmiar

8.1.

Internal Server Error

Wewnętrzny błąd serwera

9.1.

Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.

Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane. Sprawdź w swojej skrzynce, czy otrzymałeś od nas wiadomość aktywacyjną i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktywacji konta.

10.1.

Link Free

Wolny od odnośnika

1-10 of 675 messages