• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

add

adaugă

2.1.

Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:

Link-urile adiţionale sunt opţionale. Ele vor şterge etichetele "nofollow" (nu urmări) a link-ului dumneavoastră în paginile categoriilor din directorul nostru de link-uri după cum urmează:

3.1.

We created a stand-alone icon converter which enables you upload and convert a local image. The following formats are supported: ICO, ICNS, ICO(multi-res), ICNS(multi-res), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA, TIFF formats.

Am creat un convertor de sine stătător care vă permite să încărcați și convertiți o imagine locală. Următoarele formate sunt suportate: ICO, ICNS, ICO(rezoluție multiplă), ICNS(rezoluție multiplă), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA și TIFF

4.1.

Customize your search preferences, and more...

Personalizați preferințele de căutare și altele...

5.1.

Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our link directory.

6.1.

Failed to process userset

Procesarea setului utilizatorului a eșuat.

7.1.

Unsubscribed!

8.1.

We built this service from scratch, including the icon database, the backend codes, the frontend design and even the mascots.

Am construit acest serviciu de la zero, inclusiv baza de date a iconițelor, codurile fondului, designul interfeței și până și mascotele.

9.1.

Icon Search Engine - Download %(icon_count)s Free Icons, PNG Icons, Web Icons

Motor de căutare de pictograme - Descărcaţi %(icon_count)s Pictograme Gratuite, Pictograme PNG, Pictograme Web

10.1.

Failed to verify

1-10 of 738 messages