• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 656 messages
1.1.

FindIcons.com Team

Echipa FindIcons.com

2.1.

Conversion

Convertire

3.1.

tag submissions

etichetează trimiterile

4.1.

Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.

Vă rugăm să nu schimbaţi textul de mai sus a link-ului sau textul alternativ (alt text), în schimb puteţi adăuga text adiţional dacă doriţi.

5.1.

You have reached the maximum attempts for changing email address.

Ați atins numărul maxim de încercări de schimbare a adresei electronice.

6.1.

Relevancy

Relevanţă

7.1.

Tip: It's a single resolution <em>.ICNS</em> file

Pont: Este un fișier .ICNS cu o singură rezoluție

8.1.

Account not activated

Cont neactivat

9.1.

Your tag submission is saved and pending review.

Propunerea dumneavoastră pentru etichetă este salvată şi aşteaptă revizuire.

10.1.

We created a stand-alone icon converter which enables you upload and convert a local image. The following formats are supported: ICO, ICNS, ICO(multi-res), ICNS(multi-res), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA, TIFF formats.

Am creat un convertor de sine stătător care vă permite să încărcați și convertiți o imagine locală. Următoarele formate sunt suportate: ICO, ICNS, ICO(rezoluție multiplă), ICNS(rezoluție multiplă), BMP, EPS, GIF, JPG, PNG, PSD, SVG, TGA și TIFF

1-10 of 656 messages