• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 656 messages
1.1.

We have plans for a multi-language interface in next version. If you are interested helping us do some translations, please drop a message to <a href="translate@findicons.com">translate@findicons.com</a>

Avem planuri pentru o interfață plurilingvă în următoarea versiune. Dacă ești interesat să ne ajuți făcând niște traduceri, te rugăm să trimiți un mesaj la adresa translate@findicons.com

2.1.

Please try again with another username and email address.

Vă rugăm să încercați din nou cu alt nume de utilizator şi altă adresă de e-mail.

3.1.

Now you will have an alternative option to having to put favorite icons into folders on your hard drive.

Acum vei avea o nouă opţiune pentru a seta iconiţele favorite la dosarele de pe hard-diskul tău.

4.1.

Tip: It's a single resolution <em>.ICO</em> file

Sfat: Este o rezoluţie unică .ICO file

5.1.

Usually, designers include .ICO, .ICNS and .PNG formats in their icon packs. If they didn't, we try to generate those 3 formats for each dimension found in the icon packs.

De obicei, desenatorii includ formatele .ICO, .ICNS și .PNG în pachetele lor de iconițe. Dacă nu au făcut acest lucru, încercăm să generăm aceste 3 formate pentru fiecare dimensiune care se găsește în pachetele de iconițe.

6.1.

Reason:

Motiv:

7.1.

In order to complete the link exchange, you are required to place a link to FindIcons.com homepage on your website using one of the following code.

Pentru a finaliza schimbul de legătură, trebuie să plasați o legătură către pagina FindIcons.com pe pagina dvs. web, folosind unul dintre următoarele coduri.

8.1.

My Activities

Activităţile mele

9.1.

Convert Icon

Convertiți Iconița

10.1.

Since we have more than 2,100 icon packs on our website, we have an option for you to add icon packs as a whole to your Favorites Box. In this case, you cannot add or remove individual icons to or from the packs.

Din moment de avem peste 2,100 pachete de iconiţe pe site-ul nostru, avem pentru voi o opţiune de a adăuga pachete de iconiţe ca un întreg în Cutiile Favorite. În cazul acesta, nu puteţi adăuga sau înlătura iconiţe individuale în sau din pachte.

1-10 of 656 messages