• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 656 messages
1.1.

Customize your search preferences, and more...

Personalizați preferințele de căutare și altele...

2.1.

Yes, usersets are bound to each FindIcons.com account so you'll need to <a href="/accounts/signup">sign up</a> for an account before creating your personal sets.

Da , seturile de utilizator sund legate de fiecare cont FindIcons.com asadar este necesar sa sign up pentru un cont inainte sa puteti crea seturi personale.

3.1.

Your Website Title

Numele Site-ului Dumneavoastra

4.1.

You are going to remove userset "%(userset_name)s" and will not be able to undo after removal, are you sure you want to continue?

Intenționezi să elimini setul utilizatorului "%(userset_name)s" și nu vei putea să anulezi după eliminare, ești sigur că vrei să continui?

5.1.

Terms of Service

Termeni de Utilizare

6.1.

I have read and agreed to the Terms of Service.

Am citit şi acceptat Termenii de Folosire a Serviciului.

7.1.

Downloading

Descărcare

8.1.

Add Tags

Adaugă Etichete

9.1.

Your profile has been updated, please check the instructions in your inbox to activate your new email address.

Profilul tău a fost actualizat, te rugăm să citeşti instrucţiunile din email-ul primit pentru a activa noua ta adresă de email.

10.1.

Please login to your account first.

Vă rugăm să vă logaţi în contul dumneavoastră mai intâi.

1-10 of 656 messages