• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Freeware (Link Required)

Freeware (vyžaduje sa odkaz)

2.1.

This icon is already in "%(old_set_name)s"

Táto ikona sa už nachádza v %(old_set_name)s"

3.1.

UPLOAD

NAHRAŤ

4.1.

for "%(keyword)s"

pre "%(keyword)s"

5.1.

Small Box

Malé pole

6.1.

Apply to become a translator.

Prihláste sa za prekladateľa.

7.1.

Available output image formats

Dostupné formáty pre výstupný obrázok

8.1.

A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.

Na emailovú adresu spojenú s Vašim účtom bola poslaná správa obsahujúca odkaz na resetovanie hesla.

9.1.

It will extract all images found in the .ICO file (if it's a multi-resolution icon) and prompt you which to be included in the conversion.

Budú získané všetky obrázky nájdené V. ICO súbore (ak je to viacnásobným rozlíšením ikony) a požiada vás, ktoré majú byť zahrnuté do konverzie.

10.1.

Download

Stiahnuť

1-10 of 738 messages