• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

VECTOR

2.1.

Yes, every user can submit icon pack to us. If you are not the author, please use <a href="/upload">this form</a>.

Áno, každý užívateľ môže predložiť pre nás balíček ikon. Ak nie ste autorom, použite prosím tento formulár .

3.1.

Page %(number)d

4.1.

Please separate the words with a space.

Slová oddeľte medzerou.

5.1.

Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:

Doplnkové odkazy sú dobrovoľné. Odstránia značky "nofollow" Vašich odkazov na stránkach s kategóriami v našej odkazovej zložke ako nasledovné:

6.1.

New Email

Nový email

7.1.

Icon Box

Pole ikon

8.1.

We have the largest searchable free icons database in the world (Found somewhere with more icons than us? Let us know!) and both a sophisticated search filtering and result matching system make it possible for you to get an icon you need for every design task.

Máme najväčšiu databázu pre vyhľadávanie voľných Ikon na svete (Viete nájsť niekde viac ikon, ako u nás? Dajte nám vedieť!), A to ako sofistikované filtrovanie vyhľadávania a výsledný vyhovujúci systém, aby bolo možné u vás získať ikonu, ktorú potrebujete pre každú formu dizajnu.

9.1.

Whenever you come accross good icon resources on the web, submit them to us.

Vždy, keď na webe narazíte na dobrý zdroj ikon, neváhajte a pošlite nám ich.

10.1.

Designer

Dizajnér

1-10 of 738 messages