• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 658 messages
1.1.

Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.

Doména (%(domain)s) nie je kvalifikovaná a nemôže byť pridaná do nášho adresára odkazov.

2.1.

How to does the search work?

Ako funguje vyhľadávanie?

3.1.

A back link to author's website is required.

Spätný odkaz na webstránku autora je povinný.

4.1.

Basically, this can be done in two ways. One is by adding a tag which you think is relevant to the icon but not currently associated with it in the database.

V podstate sa to dá urobiť dvomi spôsobmi. Jedným je pridanie značky, o ktorej si myslíte, že sa vzťahuje na ikonu, no momentálne s ňou ešte nie je spojená v databáze.

5.1.

Sort By

Zoradiť

6.1.

Do you want to remove the icon pack from favorites?

Chcete odstrániť balíček ikon z obľúbených?

7.1.

We have plans for a multi-language interface in next version. If you are interested helping us do some translations, please drop a message to <a href="translate@findicons.com">translate@findicons.com</a>

V ďalšej verzii plánujeme zaviesť viacjazykové rozhranie. Ak máte záujem pomôcť nám s prekladom, pošlite prosím správu na translate@findicons.com

8.1.

Tip: It's a single resolution <em>.ICNS</em> file

Tip: Je to súbor .ICNS s jednoduchý rozlíšením

9.1.

Activate Link

Aktivovať odkaz

10.1.

Hi %(first_name)s

Ahoj %(first_name)s

1-10 of 658 messages