• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 658 messages
1.1.

Commercial usage is not allowed.

Komerčné využitie nie je dovolené.

2.1.

Links

Odkazy

3.1.

Email Address

E-mailová adresa

4.1.

Website Title

Názov web stránky

5.1.

Your email adddress has been successfully changed

Vaša emailová adresa bola úspešne zmenená

6.1.

A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.

Na emailovú adresu spojenú s Vašim účtom bola poslaná správa obsahujúca odkaz na resetovanie hesla.

7.1.

Account not activated

Účet nie je aktivovaný

8.1.

There were some existing icon search engines out there but many times I had to turn to Google Images to look for an icon.

Boli tam niektoré existujúce vyhľadávče, ale veľakrát som sa musel obrátiť na Google Images pre hľadanie ikon.

9.1.

Create a new userset

Vytvoriť novú používateľskú sadu

10.1.

%(keyword)s icons

ikony %(keyword)s

1-10 of 658 messages