• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 153 messages
1.1.

Unknown License

Lisenca e pa njohur

2.1.

Forbidden

E ndaluar

3.1.

Yes

Po

4.1.

Delete Account

Grise Llogarinë

5.1.

Login required

Kërkohet kyçje

6.1.

%(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

%(from)d-%(to)d nga %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

7.1.

"%(tag)s" is a too generic word.

"%(tag)s" është fjalë e pvrgjithëshme.

8.1.

Uploading

Duke ngarkuar

9.1.

Activate My Account

Aktivizo llogarinë timë

10.1.

Password retrieval request is invalid.

Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

1-10 of 153 messages