• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 667 messages
1.1.

To avoid this error message, please search with English words and phrases when possible.

Да избегнете ову поруку грешке, за тражење користите енглеске речи и изразе када је то могуће.

2.1.

Suggest new features or report bugs

Предложите нову функцију или пријавите грешку

3.1.

Tip: It's a multi-resolution <em>.ICNS</em> file. Check the images you want to convert.

Савет: То је више-резолуциона .ICNS датотека. Проверите слике које желите да претворите.

4.1.

By default, sorting results by relevancy might mix icons of various dimensions on one page. If you prefer to see large icons or small icons first, this tool can help you.

По основи, ређање резултата према важности може да измеша иконице различитих величина на једној страници. Ако желите да видите веће иконице прво или мање, ова алатка вам може помоћи у томе.

5.1.

Freeware Non-commercial

Слободна некомерцијална употреба

6.1.

The image file you uploaded cannot be recognized.

Датотека слике коју сте отпремили не може бити препозната.

7.1.

Frequently Asked Questions

Често постављана питања

8.1.

Retrieve Password

Преузми лозинку

9.1.

If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.

Ако НИШТА није нађено у фасцикли ђубра/непожељне поште, можете да се пријавите вашим корисничким именом и лозинком, измените нову адресу ел. поште и да затражите поновно слање.

10.1.

The file should be in one of common archive formats (.zip, .rar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar, etc)

Датотека треба да буде у једном од уобичајених формата архиве (.zip, .rar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar, etc)

1-10 of 667 messages