• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 738 messages
1.1.

Failed to %(action)s icon pack

Misslyckades att %(action)s ikonpaket

2.1.

Failed to create account

Misslyckades med att skapa konto

3.1.

You are going to add this icon to "%(active_set_name)s"

Du kommer att lägga till ikonen till "%(active_set_name)s"

4.1.

Icon pack has been removed from favorites.

Ikonpaketet har raderats från favoriter

5.1.

Results

Resultat

6.1.

Look for an icon pack

Leta efter ett ikonpaket

7.1.

Large Icon First

Stora ikoner först

8.1.

If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.

Om du inte önskade detta så behöver du inte göra någonting: du kommer inte få några fler mail från oss och förfrågningen kommer att dö ut automatiskt inom %(expiration_days)s dagar.

9.1.

Thank you for feeding me. One of our editor will review your submission soon.

Tack för att du matar mig. En av våra granskare kontrollerar ditt material inom kort

10.1.

And we understand that by searching you can't categorize every icon you found.

Och vi förstår att genom sökning så kan man inte kategorisera varenda ikon man hittar

1-10 of 738 messages