• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 657 messages
1.1.

Apply to become a translator.

Skicka förfrågan om att bli översättare.

2.1.

ICNS to Images

ICNS till bilder

3.1.

You have been sucessfully unsubscribed.

Du är nu avregistrerad.

4.1.

Although we have already implemented a multilingual interface, but we currently only support keywords in English.

Även om vi redan har infört ett flerspråkigt gränssnitt så stöder vi bara nyckelord på engelska

5.1.

Sorry for any inconvenience it may have caused you.

Vi beklagar obekvämligheterna som vi har medfört dig

6.1.

NEW - Choose from %(theme_count)d themes with different color schemes

NYTT - Välj från %(theme_count)d teman med olika färger

7.1.

You are seeing this message because we detected too many continuous requests from your ip address in last few hours.

Du ser detta meddelande för att vi upptäckte för många upprepade förfrågningar från din IP-adress de senaste timmarna.

8.1.

Your Details

Personliga Uppgifter

9.1.

Freeware Non-commercial

Gratisvara

10.1.

Create a new userset

Skapa en ny grupp