• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 657 messages
1.1.

Your activation link is incorrect.

Din aktiveringslänk är felaktig.

2.1.

Failed to process userset

Misslyckas med att fortsätta med grupp

3.1.

Activation email sent

Aktiveringsmeddelandet har blivit skickat till din e-post

4.1.

Forbidden

Förbjuden

5.1.

Why some formats are not available for the icons I'm downloading?

Varför är inte vissa format tillgängliga för ikonerna jag laddar ner?

6.1.

Username and password did not match.

Användarnamn och lösenord stämde inte överens.

7.1.

Download ICO File

Ladda ned ICO fil

8.1.

User Sets

Användar Samlingar

9.1.

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Servern stötte på ett internt problem eller en misskonfigurering och var inkapabel till din förfrågan

10.1.

Enter keywords (e.g. %(keyword)s) to search.

Ange sökord (t.ex. %(keyword)s) för att söka

1-10 of 657 messages