• Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first.
1-10 of 681 messages
1.1.

Although we have already implemented a multilingual interface, but we currently only support keywords in English.

Çoklu dilli arayüze sahip olmamıza rağmen, sistem şimdilik yalnızca İngilizce anahtar sözcükleri desteklemektedir.

2.1.

Verify Here

Buradan doğrula

3.1.

How to change your icons on Mac OS X?

İkonlarınız Mac OS X da nasıl değiştirilir?

4.1.

For example, searching for "folder" will return more than 4,000 results. Clicking on the "red" box will narrow this down to 600 results which are colored red.

Bir Örnek : Folder kelimesi aramasında 4.000 den fazla sonuç listelenecektir.Kırmızı renk butonuna basıldığında arama daralarak sonuç 600'e düşecektir ve ikonlar içinde kırmızı renkli olanlar listelenecektir.

5.1.

No Favorite Packs

Favori paket yok

6.1.

usersets

kullanıcı setleri

7.1.

Whenever you come accross good icon resources on the web, submit them to us.

Her zaman web üzerinde başarılı ikon kaynakları ile karşılaşabilirsiniz,bize gönderin.

8.1.

Under Construction

Yapım Aşamasında

9.1.

Image Link

Resim Bağlantısı

10.1.

Developers

Geliştiriciler